Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 3e tijdvak: 1702--1795.
kezers niet behoort voor in te neemen, met gunstige of ongunstige
gedagten voor of tegen de persoonen, welker daaden hij verhaalt;
en ik neem aan, te doen zien, dat een Historieschrijver zulk
eene wijs op zijn schrijven kan zetten, dat zijn werk en leevendig
en leerzaam ziju zal, zonder de waarheid en onpartijdigheid,
te kort te doen.
Ik heb zelf, in de Voorrede voor het eerste deel deezes werks
beloofd, de bedekte oogmerken der voornaamste bedrijven te
zullen openleggen, zo ver ze Aiij bekend waren. Ik heb nog
ditzelfde voorneemen. Maar een Historieschrijver moet onder-
scheid maaken, tusschen 't gene hij, wegens deeze oogmerken
gist, en 't gene hem, desaangaande gebleeken is. De oogmerken
moeten hem bekend zijn, zal hij ze voor waarheid te boek stellen.
En hij moetzc, op zulk eene wijze, te boek stellen, datdeleezer
zelf ziet, dat hij ze niet verzierd heeft. Ik weet maar twee wegen,
om van iemants oogmerken te oordeelen, te weeten, uit zijne
woorden, 't zij hijze spreeke of schrijve, en uit zijne daaden.
Zo nu een Historieschrijver, door één' vau deeze wegen, of door
beide, iemants oogmerken, klaarlijk, meent ontdekt te hebben,
hij kan zijne ontdekking zijnen leezeren niet beter mededeelen,
dan door hem dezelfde woorden en daaden te verhaalen, waaruit
hij van de oogmerken geoordeeld heeft, zonder dat hij van 't
gene hij 'er uit heeft opgemaakt een-enkel woord behoeft te
reppen. Heeft hij wel geoordeeld; een opmerkend leezer zal 't
met hem eens zijn, al weet hij 't niet. En zo hij kwalijk ge-
oordeeld heeft, kan 't zijner Historie geene agting bijzetten, dat
hij zijn oordeel gemeld heeft. Men zegge niet, dat de leezers,
veelligt, of niet, of kwalijk oordeelen zouden, zo zij van den
schrijver niet voorgegaan en geholpen werden. Of, zulke leezers
zijn onbekwaam, om eene goede Historie, met nut, tc leezen;
of, de redenen, om dus of zo te oordeelen zijn zoo klaar niet,
als sommige waanen, en in 't laatste geval, zou 't onvoorzigtig-
heid zijn in den Historieschrijver, zo hij ondernam , op lossen
grond, over iemants bedekte oogmerken, uitspraak te doen.
't Zelfde omtrent moet ik van het prijzen cn laaken zeggen. Eene
eenvoudige eu natuurlijke schets van 't gene 'er gesproken of
verrigt is voldoet, om den leezer, die slegts de gemeenste be-
ginsels van Staat- en Zedekunde kent, in staat te stellen van
zelf te konnen oordeelen, of iet te prijzen of te veragten zij;
zonder dat een schrijver zig behoeft bloot te geeven aan 't ge-
vaar vau, bij sommigen, voor eenen vleijer, bij anderen, voor
eenen hekelaar door te gaan. Kortom, de groote konst van 't