Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïïisioeiescheijvees. — jan wagenaak. 57
drijven! Gebeurt het hem, iemant kwaade oogmerken toe te
selirijven, welken hij niet gehad heeft, of niet kan beweezen wor-
den gehad te hebben; hij haalt zig den haat op den hals van
elk, die de zijde volgt des genen, dien hij, ten onregte, verdagt
gemaakt heeft, en hij doet, daarenboven, te kort aan de waar-
heid , de ziel der Historie. Prijst hij, daarentegen daaden, die
om de slinksche oogmerken, met welken ze gesehied ziju, eer
laster verdienen dan lof; hij kwetst zulken, die deeze heimelijke
oogmerken gekend hebben, en verwerft zig den schandelijken
naam van vleijer, die niemant minder voegt dan eenen historie-
schrijver. —
Maar, veelligt, zal men zeggen «dat een historieschrijver 't
zig niet kreunen moet, of hij met zijne tijdgenooten verschille of
overeenkome; maar alleenlijk toeleggen , op het ontvouwen der
naakte waarheid ; zonder zig van dit oogmerk, door hoop op
gunst of vrees voor nadeel, eenigzins, te laaten aftrekken.// Ik
erken dit volmondig. Die gevoelt, dat hij, door hoop of vrees,
immer zo sterk bewoogen worde, dat hij de waarheid, in eenig
geval, schenden, bewimpelen of ontveinzen zou, sla de hand
niet aan 't beschrijven van 's Lands Geschiedenissen. Maar de
waarheid is niet altijd zo klaarlijk tc ontdekken. Zij verbergt
zig inzonderheid voor ons ligtelijk, als wij de heimelijke oog-
merken der menschelijke daaden willen doorgronden. En een His-
torieschrijver waagt 'er een groot deel zijner agtinge aan, als
hij, 't gene hij omtrent deeze oogmerken gisl of vermoedt,voor
historische waarheid te boek stelt. De lofwaardigheid of schande-
lijke der daaden hangt, grootendeels, af van de oogmerken, met
welken ze geschieden: waaruit volgt, datmen zig, in eene Historie
veiligst onthoudt van prijzen of laaken, zo lang deeze oogmerken
den Historieschrijver niet klaarlijk gebleken zijn. Om nu niet te
te zeggen, dat de menschen ook over de natuur van sommige
daaden zeiven verschillen, en het den Zedcleeraareu, niet den
Historieschrijvcren voegt, over deze verschillen, uitspraak te doen.
Men zal inij verder tegenwerpen «dat eene Historie te dor en
niet leerzaam genoeg is, die slegts verhaalt, wat zig voor de
uiterlijke zinnen vertoond heeft; en dat zulke Historieschrijvers
eerst vermaaken en onderwijzen, die de bedekte inziglen van
voorname luiden ontdekken, eu den leezer helpen oordeelen,
over de bedrijven, welken zij verhaalen.* Maar ik antwoord, dat
men mij slegts behoeft toe te staan, dat een Historieschrijver
niet bevoegd is, om zijne gissingen over de oogmerken der
Grooten voor beweezen' waarheid op te geeven, en dat hij zijne