Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nlSTOKIESCnRlJVEKS. — JAN WAGENAAK. 55
te vooren of naderhand 't schaapenvleesch : 't gemeen behielp zig
met gekapte huiden. Honden- en kattenvleeseh was lekkernij.
Vellen van droogen schol, weggeworpen' beenderen werden van
de mesthopen opgezogt, gekaauwd en uitgezoogen: 't gerönne
bloed uit de gooten geschept en ingeslikt: koolsblaaderen, blaa-
deren van veelerlei vrugt- cn andere boomen, op meer dan eene
wijze, bereid en gegeten. De kraamvrouwen kreegen 's daags een
half pond beschuits: de zwangeren slonken van gebrek. Jonge
kindertjes spijsde men met paardedarmen: dien zo veel niet ge-
beuren mögt, gaven nu en dau den geest in 't trekken aan de
ledige borst. Somtijds heeft men moeder en kind op de straat
dood gevonden. Al wat eetbaar was werdt duur verkogt. Doch
tegen den dorst was beter raad. Men dronk bier, op haverdoppcn
of bedorven draf gebrouwen, of op wijnruit en alsem, in plaats
van hop, voorts water met azijn gemengd, of klaar voor die 't
niet beter bekomen konden. Behalve met den honger, hadt men
in de stad, te worstelen- met de pest, die omtrent zes duizend
meuschen wegsleepte. De leevcnden hadden uaauwlijks kragt, om
de dooden ter aarde te draagen, kuikkende hun de knieën onder
t lijf, als zij eene brugge op moesten. De wagten, die door tien
man plagten waargenomen worden, werden nu slegts met vijf
of vier man bezet: die somtijds, des morgens, t'huis komende,
vrouw of kinders dood vonden.
Doch toen de elende nu niet hooger scheen te können klimmen ,
steekt 'er, juist met den springvloed, een storm op uit den
Noordwesten, die 't zeewater, met geweld, ten lande injaagt.
Straks daarna zwaait de wind agt volle strecken zuidelijker, 't
welk te wege bragt, dat de vloot, in plaats van negen duim,
nu twee en een derde voet peilen kon. Men ging dan, tusschen
den eersten en tweeden van wijnmaand, op reis, over 't hooge
land, tot aan den Kerkweg, die haast vermeesterd werdt. —
Onbeschrijflijk is de blijdschap, met welke Boisot, die den
voortogt hadt en de andere bevelhebbers en vlootelingcn, van
groot eu klein werden ingehaald en verwelkomd. De Vlietbrug,
door welke, dc voorraadsehepeu ter stad in schooten, stondt
vol gepropt van eene uitgehongerde menigte van allerlei ouderdom
en kunne, die, voorts, uit alle hoekeu cn straaten samengeschoold
de oevers der vaarte geboord hadt, en handen, armen, schou-
ders uitstak, om 't brood, den hari.l6", dc kaas of andere spijze
die men haar aanreikte of toewierp, te grijpen, te vangen, te
grabbelen, of op eenige audcre wijze magtig te worden. De rap-
sten eu hongerigsten sprongen tot den hals toe, in 't water, of