Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 2e TIJDVAK: 1702—1795.
Beleg en Ontzet van Leiden,
/'Doch, hier zat men, sedert eenige weekcn, in groote elende.
De honger begon 'er, met den aanvang van herfstmaand fel tc
nijpen. — Toen 't gewoone voedsel, 't weinige, dat men voor
de kranken spaarde, uitgenomen, verteerd was, en men't lijf
meest bij paardenvleesch houden moest, wies de muiterij in de
stad. Vijftien burgers, voorwendende uit den naam van meer
dan driehonderd te spreeken, traden naar 't stadhuis, der Over-
heid spijze of middel omze te bekomen afvergendc. Een andere
hoop vorderde het zelfde van den Burgemeester, Pieter Adriaanszoon
van der Werf, die de rustigheid hadt om hun zijn eigen ligchaam
aan te bieden, op dat men 't deelde, zo ver 't strekken kon;
waarop zij beschaamd afdroopen. Al dit sproot uit dc gezindheid
eeniger burgeren tot handeling raet den vijand, in welke raen
elkandercn, in heiraelijke saraeukomsten, versterkte. Doch 't
meeste deel des Raads was voor 't houden der stede. Men besloot
ook dc liefhebbers van den staat, onder zeker ander voorwendsel,
te wapenen, om de kwalijkgezinden, als 't nood deedt, te keer
te gaau. De moed der Overheid werkte zo sterk op de herten
der meeste burgeren, dat zij den vijand van de wallen toedreeven,
eer den linieer arm te zullen opeeten, dan de stad, uit hongersnood
overgeeven, en zig van den regier arm te zullen bedienen, om haar
te beschermen, of als 't neep, in brand te steeken , en te verlaaten:
in welke hartigheid, de vrouwen, bedugt voor 't schendenhaarer
eere, dat veelen meer dan den honger vreesden, de mannen
I stijfden.
f 't Veranderen van den wind, die nu stijf in 't noord-oosten
I staan bleef, was oorzaak dat het water, sedert eenige dagen,
1 meer viel dan wies; weshalve de vloot uiet vorderen kon , en in 't
I Noord-aa moest blijven leggen. Boisot begon toen den moed om
i de stad te spijzigen verlooten te geeven, stellende, gelijk hij
j den Priuse schreef, geene hoop dan op hemelsche hulp, die,
met den springvloed, 't water kon doen wassen, dat nu maar
! negen duimen boven 't laagste land stondt, daar de galeijen
agttien of twintig duimen van nooden hadden. In de stad, wees
men elkauder de vloot van verre: en schiepen dc verflaauwde
gemoeden eenigen troost uit dit gezigt, welke wederora verdween,
wanneer men naar den wind keek, die van geen wenden wist.
De laatste dagen van herfstmaand werden in bijstere benaauwd-
heid gesleeten. Veelen hadden, in zeven weêken, geen brood
geproefd; de aanzienlijksten aten 't paardenvleesch zo graag, als