Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 2o tijdv. 2e qed. 1100—1600.
15 verfiertl) hi hem ende is blide,
ende trekt te velde, daer hijt vint bloot,
daer kiest hi voor dat vlien die doot.
Recht als deze selve ghelike
sach men aen arme ende rike,
20 onder al der Brabantre here.
Dat toende wel haer ghewere,
ende die dade, die si deden,
doen die viande tote hen reden
daer si bliven af verweert.»
Men schikt zich tot den aanval.
»Eer si waren al ghelogieert, 2)
soe wert haestelike ghccrieert: 3)
wapent u ! wapent u ! ghi beeren !
die viande seien tote ons keeren;
5 si comen hcrwert al ghescaert.
Alsoe sciere als dit ghesproken waert,
doe dede die hertoghe van Brabant
sine bosine é) blasen thant.
Doen wapende hem al dat here,
10 als te treckene te ghewere. 5)
Die hertoghe was eortelinge 6)
bereet 7) ende dede een ors bringen,
ende daertoe twee orsse bereiden
die hi voor hem dede leiden,
15 overdect met covertneren, 8)
ende sine baniere daer bi vueren
ontploken,9) als ten striden bereet.
Doen die hertoghe daer bescreet
sijn ors , en sach men nye dier
20 in seine soe wijchgier, 10)
noch ten striden wert ghelaten
1) Verfiert hi hem, verstout hij zich. 2) Ghelogieert, geplaatst, gerang-
schikt , geschaard. 3) Gheerieert, geroepen. 4) Bosine, bazuinen, trompetten.
5) Te ghewere, ten strijde. 6) CoHelinge, spoedig. 7) Bereet, gereed.
8) Coverturen , paardenkleeden, die in dat tijdstip bijzonder prachtig waren,
laag afhangende en met wapenen gestikt of bescliilderd. 9) Ontploien, ontrold.
10) Wijchgier, krijgshaftig, Wijch is strijd, oorlog, Wychhuis, blokhuis,
Wygant, strijder, rens.