Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
wis- en natuubk.-j. h. van swinden. 37
daaria een vermogen ter ontdekking van vergif steUen, hetgeen
in eenig opzigt, als Scheikundige beschouwd, zijne bedenking
heeft, nademaal het zeker is, dat alle scherpe zuren, vergifti-
gende bijtende zouten en dergelijke vergiften, dadelijk op eenig
Alkalijn of dierlijk kalk- of beenachtig wezen, gesten, schuimen,
(ElTervcsceren), en ook bijzonder op dierlijke horendeelen, 'tgeen
wij echter alleen als eene bedenking mededcelen. Daarenboven be-
snijden de Indianen zeer kunstig de Tritonshorens, Trompethorens
(Buccina), tot het zelfde einde als drinkkroezen, ook tot Toet-
horens of Trompethorens, even als de Koehoienen.
De Toethoren van Triton, 't welk zulk een zeehoren is, heeft
zijn naam van de eigenschap en den draai der koehoren ontleend,
want draai, of iets dat eeu zweem van een kronkel of kreukel
heeft, zoo als de koehorenen een soort van draai hebben, wordt
kink genaamd, bij voorbeeld: 'er is een kink in de kabel, cn
dus hiervan kinkhoren. Misschien ook wel kinkhoren van het
kugchen of hoesten, de kuch, die men de k'ukkuch of kinkhoest
noemt, om de gelijkheid die deze hoest heeft om bij horten en
pozen te ademen, zoo als iemand, die op den toet- of kinkhoren,
telkens raet pozen blaast en toet. Mogelijk (doch raisschien wat
verre gezocht) is de naam van boerenkinkel wel afkorastig van een
boeren knaap of jongen, die op den toet-klink of klinkhoren toet,
als hij den stier of het vee geleidt.»
Van Berkhey was ook dichter, en schreef over eenige politische
aangelegenheden van het veel bewogen tijdperk, waarin hij leefde;
doch als zoodanig zal er voor dezen kleinen poligraaf in dit be-
knopt overzigt geene nadere plaats te vinden zijn.
Bcrkhey werd te Leiden 1729 geboren en overleed 1812.
J. 11. vau Swinden.
Onder de wiskundigen muntten de reeds genoemde Ilennert en
Jan Hendrik van Swinden uit. Hennert deelde zijne astronomische
waarnemingen voornamelijk in vreemde tijdschriften mede, en had
buiten de school, waarin hij werkzaam was, en buiten den kring
van geleerden, die zijne bekwaamheden konden waarderen, geene
groote beroemdheid. Van Swinden daarentegen verwierf zich als
staatsburger, mathematicus en redenaar, ongemeen bevattelijk spre-
ker en stilist een kolossalen naam. Hij verstond bijzonder goed
de latijnsehe en fransche taal, doch onderwees en schreef bij
voorkeur in het hollandsch. Hij begon zijne wetenschappelijke
leiddraad loi de gescii. dee nedebl. letterk, III. 4