Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
2e TIJDVAK: 1702—1795.
vaarop de mannen van Gideon bliezen, zijn ossen- of koehorenen
geweest, nademaal het niet waarschijnlijk is, dat Gideon zoo spoe-
dig zoo vele bazuinen van koper in gereedheid konde hebben;
hoe liet zij, aan hunne altaren waren horenen, bij het zalven
hunner Priesteren werden zij met welriekende olie, uit eenen horen
uitgestort, gezalfd en ingeheiligd. De Bijbel-historiekundigcn twis-
len over de horenen des Altaars, of het eigenlijk Ossen- of Koe-
horenen , dan wel zekere uitstekende verhevenheden aan de vier
lioeken des Altaars waren. AVat mij belangt, ik twijfel geen oogen-
bhk of het zijn inderdaad Ossen- of Koehorenen, ten minste ge-
daantevormige hoorenen van Ossen, Koeijen of Hammen geweest,
en zie hier redenen; waarom : omdat men op zeer vele oude Egyp-
tische eu audere overblijfsels vau Altaien, aan de hoeken of op
zijde Ossen- of fiamshoorenen ziet uitgehouwen ; en wat zal men
zeggen van de afbeeldingen van Pales en Pan, met hoorenen van
Ossen en Koeijen, Jupiter Mammon met Ossen-of eigenlijk Rams-
horeuen, 't welk sommigen op Mozes willen toepassen omdat men
hem gewoonlijk als met gehorende haarlokkeu af beeld; dit is duis-
ter , ik laat het daar; maar echter vindt meu gezegd: bindt het
feestoffer met touwen aan de horenen des Altaars. — Als ik nu
als Natuurkundige eens spreken mag, begrijp ik, dat hier dui-
delijk gezinspeeld wordt op het binden met touwen om de hore-
uen van het slagtdier, namelijk als het feestoffer aan de horenen
des Altaars dat eigenlijk de slagplaats van het dier was, in dier-
voege, dat het Altaar en deszelfs hoorenen figuurlijk beantwoor-
dende waren aan de zaak, de daad, het factum, namelijk het
binden met touwen om de koehoorenen, even gelijk van ouds cn
nog heden boven de deuren of aan de gevels der Vleeschhallen
overal ossenkoppen en ramshoorenen in steen zijn uitgehouwen,
waarvan de fraaiste, naar miju inzien, voor de vleeschhal te
Haarlem zijn, en men daarenboven genoegzaam ganscli Holland
en geheel Nederland door, aan dergelijke beelden de gewezen
woonplaats of geheugenis van den Bouwheer, die of Vleesehhou-
wer of Leertouwer geweest is, vindt. Even zoo ken ik nog heden
met opzigt tot het horeutoeten of blazen der Bakkers, koehore-
nen , die meer dan twee honderd jaren oud zijn; ik heb 'er gezien
die ongemeen kunstig besneden waren, en het is niet vreemd,
om bij gegoede en oude broodbakkers familien den toethoren van
zijn bestevader, sierlijk besneden, met zilver beslag, aan een
zilveren keten in het voorhuis te pronk te zien hangen. De Indi-
anen snijden ook kunstige figuren in de ossenhorenen, vooral in
de Reuosterhorenen, die zij tot drinkkroezen gebruiken, en zelfs