Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
■wis- en naiuuek. — j. ie eeanoq v. bekkhey, 35
Fabrijken der haarkammen, snuifdozen en ontelbare zaken meer,
die uit de koehorenen bereid worden, zijnde deze konstbereidingen
in deze dagen, inzonderheid bij de Engelsehen, de Italianen, de
Luikenaars, en ook in Spa en Aken, tot eenen zoo hoogen trap
van doorschijnendheid gebragt, dat zij die als kristal of als hel-
der glas, op de snuifdozen, ja in plaats van horologieglazen bezigen.
Ten opzigte van de andere opmerking, te weten: het gebruik
der koe- en ossenhorenen, tot water- en drinkwater, verdient,
ter uitspanning, hier iets vermakelijks gemeld te worden, namelijk
dat de koehorenen, nadat zij van de hier boven beschreven pit
zijn afgescheiden, eene genoegzame holte hebben, in welkers be-
stek (capaciteit), allerlcie vochten, of andere zaken kunnen bevat
worden, dit is door het algemeen gebruik in Holland genoeg
bekend. Op de vinkebanen worden de holle koehorenen tot drink-
vatjes aan de kevien of kootjes gebezigd; de Zeilenmakers heb-
ben zulke horentjes met vet gevuld, op zijde hangen, om 'er
hunne spinalen en naalden mede te smeren: die van het Gilde van
Crispijn, hebben dezelve ook op hun schoenmakerstafel: de sol-
daten hadden oudtijds huune kruidhoreus op zijde, en wie weet
niet, dat 'er schier geen Postillon is, die niet een toethoren van
ecu koehoren heeft, ten minste oudtijds had? want zoowel de
posthoren, als de waldhoren, die men thans van koper maakt,
zijn niet anders dan nabootsingen van de holle koehorenen der
ouden. Men heeft in Holland, en in geheel de Nederlanden; de
uitgelezendste ossen- en toethorenen, waarop men hier en daar in
Overijssel en elders, door toeten, de Gemeente ter kerke roept:
dat de Broodbakkers door hun getoet aankondigen, dat het brood
uit den oven gaat, is overbekend, 't welk ook bij uitstek op
Nieuwejaars-avond, Vast en-avond, en andere Feesten Plaats heeft,
waarop zeker Dichter in zijn Vasten-avond zang doelt:
Loopt om warme bol met spoed
Onze Bollebakker toet
Op zijn Ossenhoren.
Dit toeten of blazen op een Ossenhoren is niet alleen bij de
Duitschers en JSIederlandcrs, in vroeger tijden, in algemeen ge-
bruik geweest, maar zelfs van zulk een hoogen ouderdom, als de
gemeenschap der menschen met het Hoornvee bekend is. Bij de
Israeliten zijn, door de ons bekende overleveringen der Historien,
de horenen der ossen of koeijen bekend als hunne bazuinen, zoo
dat ik voor mij geenszins twijffele of de driehonderd bazuinen,