Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
2e TIJDVAK: 1702—1795.
ren, en denzelven telkens, als met een vernis, te bestrijken, op
dat de gordijnen, ik meen de oogleden, gemakkelijker zouden neer-
vallen , en wederom opgehaald kunnen worden; ten welken einde
eene vogtloozende klier daarbij geformeerd en geplaatst is — dat
de bol van het oog eenen dikken taaien rok heeft, die glibberig
is, om eenen onvoorzienen slag te doen afstuiten, terwijl hij zelf
bezwaarlijk kan breeken — dat de oogbol, door zijne' eigene
spieren naar alle zijde moetende gedraaid worden, van agter en
ter zijde, in een zagt bed van vet gezet is — dat het oog digt
bij de hersenen staat, op dat deszelfs zenuwen kort, en dat aan
minder gevaar onderhevig zouden zijn — dat het bolrond is; an-
ders zou men het niet kunnen beweegen, of gindseh of herwaarts
zien zonder het lichaam om te wenden, en, vooral, om met dit
kleine deel groote dingen te beschouwen, dat onmogelijk zou zijn,
indien het plat ware — dat deszelfs smeer het overloopen van het
traanvogt, 't welk het zien zou belemmeren, stuit, en dus dwingt
om door de traanputtcn naar den neus te gaan — en, eindelijk,
dat de wenkbraauwen geformeerd zijn, om, ais luiffels, het af-
druipend zweet, het stof, en al wat boven valt, 't welk door
zijne scherpte in 't zien zou hinderen, aftekeereu.— Zie daar een
aantal van wonderen, blijken van verbaazende wijsheid en konst,
waarom men het nooit eene oneer voor den Schepper rekende,
deszelfs formeering hem toe te kennen. Zoude, die de oogen for-
meert, niet aanschouwen? Ps. XCIV. 9.//
In denzelfden tijd schreef Joannes Le Prancq van Berkhey,
lector te Leiden, eene Natuurlijke Geschiedenis van Holland', ge-
volgd door de Natuurlijke Geschiedenis van het Rundvee, beide
deze werken zijn vol wetenswaardige bijzonderheden; het ecrst-
gemelde moet zelfs tot betere kennis van het vaderland in
het algemeen als eene onmisbare bron beschouwd worden.
Ware Berekhey min wijdloopig, wij zouden uit zijn leerzaam
boek een paar hoofdstukken overnemen; thans bepalen wij ons tot
een gedeelte zijner beschouwing over
Het Nut der Runderhorens.
//Ten opzigte vau het eerste, te weten, het nut (der horens)
behoef ik niet breed uit te weiden, nademaal het genoeg eu ge-
deeltelijk is aangetoond, dat de Leem of Lijm in de Lijmmake-
rijen, uit Koehorenen en Horenklaauwen meestal bereid wordt.
Men kent in overvloed de horenen glazen in de Lantaarncn, de