Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteken. jan v. ueelu. 35
Jan van Heelu.
Slag van Woeringen. 1288.
Even als MeHs Stoke, was Jan van Heelu een tijdgenoot van
Maerlant; ook hij is persoonlijk sleehts weinig bekend. Hij schreef
over den slag van Woeringen, een wapenfeit, waardoor hertog
Jan I van Braband zich als krijgsman onsterfelijk maakte.
Zoo als wij dit dichtstuk, dat mede in druk is uitgegeven ,
thans bezitten, mag het een sieraad der middeleeuwsche letter-
kunde genoemd worden. Het schijnt geen oorspronkelijk opstel
van Van Heelu te wezen, maar door een ander dichter, die
bij den slag tegenwoordig was, te zijn omgewerkt. Hoe dit zij,
het spreidt veel licht over de gebeurtenis; het doet eene menigte
historische personen nader kennen; het geeft een aanschouwelijk
tafereel van den strijd, beschrijft de wijze van oorlogvoeren en
vooral het karakter en de heldhaftigheden van den vorst, die te
Woeringen overwon, en toen het hertogdom Limburg met dat
van Braband vereenigde.
Men vindt, zegt de dichter , vele daden beschreven
groot van ridderscape ghesciet;
• maer nochtan en vint men niet
in enghene yeeste, 1) van alle desen,
5 noch in ghene, die men mach lesen,
soo groote daet, op eenen dach,
als men voor Woeronc vaUen sach,
van gerechten 2) riddcrseape.
Want daer en was ridder noch cnape3)
10 onder al die Brabantsoene,
hine toende nature van den lyoene, 4)
die bi nature boseh ende haghen
verschnwet ende vliet, als men wilt iaghen;
ende als men wilt bestaen met stride
1) Teerie, geschiedveriiaal; zie hier boven bladz. 17. 2) Gerechte, ware
thans opregl, in de beteekenis van ecU, wezentlljk. 3) Knape, knaap, jon-
gen, bediende; hier jeugdige edelen, die tot da krijgsdienst werden op-
geleid, en hunne sporen verdienen moesten. Lyoene, leeuw, anders ook
liehaerl, Lat. Zeo, Fr. Zion, klanknab. woord.