Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIS- EN NATUURK. — J. F. MARTINET. 33
ten derde een glasagtig vogt, als het wit van een ei, in vinden ,
gevolgd van een vlies, waarop de gezigtzennwen uitgebreid lig-
gen , die aangedaan worden door de straalen, gaande door deeze
drie vogten, allen helder; anders zou toch het gezigt donker zijn,
en altijd zonder koleuren; of waren ze, bij voorbeeld, geel, men
zou alle dingen geel zien. Deeze aandoening der gezigtzennwen
noeuit men zien. — Verder het oog beschouwende, behoort gij u
zeer te verwonderen, dat groote dingen, als bergen, kerken, en
landschappen in den engen kring van uw oog, in één punt des
tijds, verkleind vallen, met alle hunne koleuren en trekken— dat
er een rond ringetje in het oog is, zeer zigtbaar in dat der
dieren, bestaande uit vezelen, die den oogappel verwijden, als
het duister is, en men veele straalen, om wél te zien, moet
ontvangen: doch die. denzelven zamentrekken, als er te veel of
te heldere straalen zijn, ook wanneer men iets van verre of vau
nabij wil zien. Gij kunt dit in een spiegel ontdekken, wanneer
gij, in het zonnelicht, of in eene donkere kamer eenigen tijd
geweest zijnde, dan uw oog in denzelven beziet. —■ Merk ver-
volgens op, dat het oog, allertederst en gevoeligst zijnde, in
eene beenige holte des hoofds, als in een bolwerk, wel omheind
gezet is, om veilig te zijn voor slaan of stooten — dat het
hoornvlies, of dat dc oogbol rond is, om de straalen van alle
kanten op te vangen — dat dezelve beweegbaar is naar alle
zijden, op dat wij niet telkens de moeite zouden behoeven te
doen van het hoofd om te draaien.
V. Hier toont gij mij konst op konst!
A. Zulk eene belijdenis zult gij meer moeten afleggen, als gij
weet, dat het ooglid, als een gordijn dienende, door eene eigen
spier wordt opgetrokken, en in zijn rand gesteevigd door een
kraakbeenig strookje, zo dat het op eene effen wijze langs deu
oogbol wordt opgehaald of nedergelaaten, om , door het oog
open te houden, altijd te kunnen zien, en om, door dezelve in
den slaap te laaten vallen en geslooten te houden , de rust te
bevorderen — dat het hair van het bovenste ooglid naar boven,
cn van het onderste naar beneden gekromd is, waardoor het den
tederen oogbol nimmer kan raaken — dat dit hair, gelijk dat der
wenkbraauwen, nooit langer groeit, zo als het hoofdhair, om dat
liet korten van hetzelve ons zeer moeilijk en gevaarlijk zou val-
len— dat deze hairtjes dienen, om het vliegend ongedierte, dat ons
kwelt, af te keeren, en het al te sterke licht te maatigen, gelijk
men daarom het oog alsdan toehaalt — dat het geduurig toeknikken
geschikt is , om den oogbol van het daarop vliegend stof te zuive-