Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 3e tijdvak: 1702--1795.
nooit uitgevonden is, ot uitgevonden zal worden. — Voorts over-
treft hij de dieren door uitmuntende vermogens. Nu zingt hij met
een vrolijk hart de groote volmaaktheden zijnes Scheppers; dan
keert hij zich tot andere dingen: nu beitelt hij het harde mar-
mer , en doet steenen beelden leeven; dan bouwt hij met winkel-
haak en paslood een paleis: nu hakt hij hout , en timmert een
schip : dan vaart hij rondom de waereld; nu slijpt hij glas , en
begluurt den ver-af omloopenden Saturnus; dan meet hij den
grooten weg der staart sterren: nu beschouwt hij een diertje, in
een hollen zandkorrel slaapende ; dan spant hij beesten voor den
ploeg , en geeft zijn vaderland graanen : nu dwingt hij de beesten,
om zijne jagers, wagters, en zangers te zijn; dan temt hij
't wild gedierte, en vangt er andere mede : nu laat hij het schaap,
dan den zijdeworm of het vlas hem klederen voor den zomer en
den winter geeven : nu blaast hij glas; dan buigt hij het harde
metaal: en de laatste trek zijner grootheid en hoogste verheffing
boven de onvernuftige dieren is de gemeenschap met zijnen Schep-
per door den edelen Godsdienst. Of kennen de dieren de hand
die hen vormde ? Zij leeven, maar klimmen zij ooit op tot de
oorzaak van hun bestaan ? Ue menseh alleen verheft zich uit het
stof tot den Almagtigen en aanbidt. Welk eene grootheid! —
Verder, God leidt hem, als bij de hand, tot deszelfs geluk,
't Heerlijk Evangelie licht hem, van stap tot stap, op weg naar
de eeuwigheid, en egter is de Geloovige nog niet, dat hij worden
zal: hij kruipt onder een ruuw bekleedsel van een vernederd
ligchaam voort; dan, hij zal dat afwerpen, op dat hij gelijk-
vormig worde den heerlijken ligehaame zijns Heeren Jezus Christus.
Phil. III : 21. — Eindelijk gaat hij de dieren te boven door de
spraak, het verwonderingswaardigste konststuk, waarvan God,
zooveel ik begrijp, de onmiddellijke leermeester heeft moeten zijn.
Hij bekleedt hier door zijne denkbeelden met woorden; hij ver-
rijkt zijn geheugen en verbeeldingskracht met veele kundigheden;
hij deelt aan anderen zijne gedachten mede, en ontvangt wederom
die van anderen; en, dus zijne vermogens volmaakende, geraakt
hij tot konsten, weetenschappen, en den godsdienst.»
2». Het Oog.
»A. Ik wil voortgaan tot het oog, het fraaiste, volmaakste,
en verwonderlijkste van Gods werken. — Als gij gelegenheid
hebt, om een oog te zien, dan zult gij er eerst een wateragtig
vogt; daarna het kristallij ue als een bolrond vergrootglas; en