Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIS- EN NATUURK. — P. CAMPER. 31
grootste ontleedkundige van zijne eeuw stond Bernard Siegfried
Albinus sedert 1719 naast Boerhave, en overleefde hem tot
m 1770.
Pieter Camper, sedert 1751 hoogleeraar inde "Wijsbegeerte,
Genees- Heel- en Ontleedkunde te Praneker, in 1755 te Amster-
dam en in 1763 te Groningen, streefde hem gelukkig op zijde.
Hij strekte zijne anatomische onderzoekingen tot alle deelen van
het dierenrijk uit, cn wekte inzonderheid op tot meer algemeeue
beoefening der vergelijkende ontleedkunde. Camper bediende zich
gaarne van de Nederlandsche taal.
J. F. Martinet. — Joh. le Francq van Berkhey. '
In de Nederlandsche taal en over den geheelen omvang der
Natuurlijke Geschiedenis schreef Jan Ploris Martinet;^ predikant
te Zutphen, een populairen en regt onderhoudenden Katechismus 1778,
een boek, dat, in het Duitsch, Engclsch en Spaanschovergezet,
algemeen genoegen gaf, en , later door Uilkens verkort eu met
de nieuwste ontdekkingen verrijkt, voortdurend in gebruik is.
Zie hier eene proeve uit de reeks van zamenspraken, door Mar-
tinet Katechismus genoemd.
lo. Be Menseh.
IIA. De menseh is een middenschepsel, van God geformeerd ,
om de wijde gaaping tusschen de Engelen en de dieren weg te
neemen, zweemende zijne ziel naar de eersten, doch zijn lichaam
naar de laatsten. Dit lichaam noeme ik een heerlijk kleed, vau
aarde gemaakt, volgens de grootste meetkunde, en, volgens de
naauwkcurigste regels der beweegkunde, zo keurig gevormd, dat
men, bij de minste verandering, alles eer zou verergeren dan ver-
beteren; terwijl de ziel iu uitmuntendheid van vermogens dit ver-
wonderlijk lichaam nog meer overtreft. —
De menseh dan munt uit boven de dieren door eene regt op-
gaande gestalte. Noem mij één dier, dat hem hierin gelijk is,
of geleerd zijnde regt op te gaan, dat lang kan uithouden. Deeze
regte gestalte is verre weg de bevalligste, vei toonende een zweemsel
van waardigheid, een teken van oppergezag boven alle dieren.
Zij is ook het dienstigste, om het hoofd te ondersteunen; om
heen en weer en rondom te kunnen zien; om de handen te
kunnen gebruiken; en om alle gevaaren af te keeren. Kruipen
zou ons zeer ongemakkelijk, en vliegen zeer schadelijk zijn ge-
weest; waarom deeze konst, die eene algemeene verwarring zou
geeven in de zamenleving, en zelfs verwoesting veroorzaaken,