Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KEGISGEL., WIS- EN NAIDÜEK. — ELIE LUSAC 27
evenmensch : hij begrijpt, en ziet, dat, in gevalle hij en de andere
menschen de bevoegdheid hadden, om alles te doen, wat hun
lust, daar door eene tegenstijdigheid in de wereld zoude plaats
hebben, welke met den aart van den menseh, met de samenlee-
ving, wat zeg ik ? met de eenvoudige gezelligheid, met die even-
hed, van welke Hugo De Groot spreekt, en waar van hij het
denkbeeld uit de schriften van Aristoteles heeft overgenomen, on-
bestaanbaar is; en dus brengt hem de natuurlijke overwceging
van de betrekking, in welke hij leeft, tot de overtuiging, dat
zijne bevoegdheid, om te doen wat hem lust, zich niet in het
oneindige uitstrekt, maar bepaald word tot het geen wat anderen
dulden en verdraagen moeten, dat hij doet.
Op deze wijs bevindt de menseh, dat hij geen volkomen on-
bepaalde vrijheid kan genieten: hij bevindt, dat dezelve nood-
zaakelijk bepaald word door eene omzigtigheid, om aan anderen
niet te doen, het geen hij niet gaarne zoude willen zien , dat
hem geschiedde. Dus voelt hij zijne bevoegdheid , zijne vrijheid,
door de zedelijke plichten aan eenen band gelegd; en het denk-
beeld van vrijheid raakt hier door bij hem verzeld met het be-
grip , dat hij door dien band zijne vrijheid niet verliest, en dat
de natuurlijke wetten geene verkorting aan de vrijheid toebrengen.
Het eerst opgevatte denkbeeld van vrijheid raakt daar door bin-
nen zekere paaien, en verandert in het begrip, dat men , in het
oefenen van de bevoegdheid tot het doen wat ons behaagt, van
niemand afhangelijk is, zoo lang men niet tegen de zedelijke
wetten zondigt of aangaat; en dit denkbeeld brengt hem tot het
begrip, dat zoodaanig menseh vrij is, welk van den wil eens an-
deren niet afhangt, en doen kan wat hij wil, mits eens anders
recht niet benadeelende.
Dit eenvoudig denkbeeld strekt zich, wanneer men den aart
van een burgerstaat gade slaat, verder uit; vermits men dan ont-
waar word, dat men tegen de burgerwetten even zoo weinig mag
zondigen, als men in 't oefenen van zijnen wil de zedelijke of
Goddelijke wetten mag overtreeden: en daar uit ontstaat wederom
het begrip, dat de burgerwetten mede geene verkorting aan de
vrijheid toebrengen, en dat de zedelijke en de burgerlijke vrijheid
daar in gelegen is, dat men, in het doen van 't geen ons behaagt,
of in 'toefenen van onzen wil, van niemands wil of verkiezing
afhange, maar slechts alleen van de zedelijke en burgerlijke wetten;
en gevolglijk dat die menseh burgerlijk vrij is, welk alleen afhangt
van de zedelijke en burgerlijke wetten: weshalven de vrijheid,
welke de menseh, als een gezellig schepsel,'t welk die betrekkingen