Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ié 3e TIJDVAK : 1702—1795.
Mie Lusac.
Mede een politisch regtsgeleerd schrijver, die een weing later
leefde dan Slingelandt, was Elie Lusac.
Na 1759 trad hij te Leiden, waar hij gestudeerd had en den
boekhandel dreef, als advokaat op. Eeeds tien jaren vroeger
schreef Lusac over een regtsgeleerd vraagstuk , en bij zijne promotie
een proefschrift betreffende de Manier van Procederen in crimi-
nale zaken. Destijds, te weten van 1755—1763, bestuurde hij dc
uitgave van een letterkundig tijdschrift ter beoordeeling van nieuwe
in Nederland en elders verschijnende werken, onder den titel van
Nederlandsehe Letter-Courant, 12 deelen 8o. Lusac werkte tevens
aan andere, in het franseh geschreven tijdschriften, welke hier
te lande het licht zagen, gaf aanmerkingen op den Esprit des
Loix van Montesquieu, handelde over het Maatschappelijk Ver-
drag en over den Emile van Rousseau, voorts over de Zedeleer, en
verzorgde tevens eene zeer belangrijke uitgave van Wolfis Institu-
tion du Droit de la Nature et des Gens.
In ziju historisch tijdschrift Ännales Belgiques, 1772—1776 ,
12 deelen, zoo mede in een paar stukjens over Johan de Witt,
verdedigde hij de handhaving der bestaande orde van zaken,
die men toen reeds bezig was te ondermijnen , en maakte zich
vervolgens een grooten naam met zijn boek Richesse de la Hollande,
2 deelen, later in het hollandsch omgewerkt en tot 4 deelen uitgebreid.
Aan dit laatste ontleenen wij de volgende beschouwing der Vrijhäd:
n Wanneer men eenvoudig let op den zin, in welken het woord
Vrijheid dagelijks, in de gemeene wandeling, gebruikt word , dan
vindt men, dat hetzelve bij alle menschen, en zelfs bij de kin-
deren , het denkbeeld van eene bevoegdheid of toelaating van te doen
v>at ons lust, verwekt. Verbeeldt u een gezelsehapjen van kin-
deren , (men houde mij dit voorbeeld ten goede) en laat die geen,
welke gesteld is , om op hen te passen, uit het vertrek gaan,
straks zult gij hen zien, zich over hunne vrijheid verheugen; zich
voorstellende, dat zij nu doen kunnen, wat hun behaagt: dit
eenvoudig denkbeeld blijft ons bij, zoo lang als wij leeven, om
dat hetzelve uit onze natuurlijke neigingen voortspruit.
Zoo lang als men bij dit denkbeeld blijft, zonder de gedachten
te wenden naar de betrekkingen, in welken de mensch geboren
word en leeft, dan vervat hetzelve een volslagen onbepaalde
bevoegdheid of vermogen, om te doen wat ons gevalt. De mensch
zoude in de oefening van deze bevoegdheid geene paaien kennen,
was het niet dat zij streedt met eene gelijke bevoegdheid in zijnen