Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
ghelike, recLt oft waren biën.
Ic waent noyt eer was ghesien,
20 iu 't vergaderen 1) so sere seieten.
Doe men der stene mocht ghenieten, 2)^
ghingen si delen sonder ghetal,
In 't hollantsce beer was groet gheseal.
De banicre nam in de hant
25 een scocn vrome ionc seriant
ende maeeter hem mede te hant,
daer hi de meeste perse vant,
ende droech aldaer 's graven baniere.
Hem volgliende goede liede seiere,
30 die hem wel proeveden in der noet.
Doe wordt daer een gheruchte groet;
men riep over al te hant
met luder stemme vHollant! Holiant!^
doe roept men: //Ilollant! Parijs!// 3)
35 Des ben ic vroet ende wijs,
dat noyt man horde roepen soe
in enen stride, als men dede doe,
Alstie strijt vergadert was
hoerde noyt man sulc gheclas.
40 Men stac, men sloech, ende men warp,
men scoet menighen pile scarp
mallic andren 4) ieghen thoeft;
si vochten so, des gheloeft,
dat men ene mile horen mochte
45 bede worpe ende gherochte.y
Het eerste gedeelte van deze kronijk was ten jare 1283 gereed,
en werd toen aan Eloris V opgedragen. Melis Stoke zette ver-
volgens dien arbeid tot 1305 voort, en stelde het geheele werk,
met eene allezins lezenswaardige toespraak, onder de vorstelijke
bescherming van graaf Willem III.
Eene goede uitgave van Melis Stoke werd door Hnydecoper
bezorgd, en is in aller handen.
1) Feri/aderen, in *t zamentreffen, handgemeen geworden. 2) Ghenieienf
gebruiken; te weten, toen men steenen had, werden er in groot aantal
geworpen. 3) HoUant, enz., oorlogskreten. De Hollaudera roepen Uollant,
de Transchen Tarijs. 4) Mallïc andren ^ elkander.