Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 3e tijdvak: 1702--1795.
en aankweekt; de toegeeventheid in tegendeel ontvoogt dikwiis
haar eigen meester, baart stoutheid en opstand.
Als iemand, die in overheid gestelt is, ziju gezag en magt
niet handhaaft, en zo laf van moed is, dat hij toegeeft, hij is
ontvoogd, eer hij 't weet, en word genoodzaakt raadslagen in
te gaan, die zijn magt en aanzien krenken, en eindelijk zodanige
zaaken bij de hand te nemen, waar voor hij zelfs wel eer schroomde.
Dit zien wij waar geworden in den stadhouder Pilatus. Toen
hij de hartnekkige Jooden begon toe te geven, en hunnen boozen
wil in te willigen, wierden de Jooden stout, en sloegen aan
het muilen; zo getuigt Matth. in onzen text: J/s Pilatus zag,
dat hij niet voorderde, maar dat 'er meerder oproer wierd, nam
hij water, en wiesch zijne handen, Mattheus geeft hier door genoeg
te kennen, wat Pilatus bedoeld had met alle zijne vonden en
voorslagen, namentlijk de hartheid der Jooden wat te verzagten,
en zo Jesus los te krijgen met hun genoegen. Maar dit viel
verkeert uit. Zijne voorige toegeeventheid gesproten uit eene
schandelijke lafhertigheid, en vreeze voor de vijandschap des
Keizers, had hunn' bloeddorst vermeerdert, en Pilatus vond zich
bedrogen in zijne verwagtinge; hij zag nu, dat hij niets gevor-
derd had, maar dat het oproer grooter wierd. Hij had niets ge-
vordcrt bij de 0];)pcrpriesters, die stopten hunne ooren voor de
regtzinnigste vertoogen, hij had ook niets gevordert bij 't ge-
meene volk, dat, om de Priesters te behaagen, aan 't muiten
sloeg, en oproer wekte, om dat hun booze wil niet haastig
genoeg wierd uitgevoert.
Ziet hier A. A. de vrugten en uitwerkzels van Pilatus toe-
geeventheid. Elendige rechter, die door toegeeven meent meester
tc worden van een muitzugtig volk! Neen Pilatus! het is een
kanker, die hoe langer hoe dieper invreet, en zelfs de zenuwen
van gezag en magt verteert. Als 't volk ziet, dat huune eerste
boosheid word ingevolgt, het word stout, om een* tweede te
eischen, en die niet gestut wordende, gaat het verder van de
eene snoode onderneeminge tot de andere, tot dat het als een
holziek paard het bit op de kiezen neemt, allen aanzien en magt
verwerpt, cn zelfs de overheid noodzaakt tot uitvoeringe hunner
moedwilligheden.
Leert hier Christenen, en bijzonderlijk ouders en oversten,hoe
schadelijk en gevaarlijk het zij uwe kinderen en onderdaanen al
te veel toe te geeven. De al te groote toegeeventheid is een
voedzaam zog voor alle moedwilligheid en boosheid. Ik weet
wel, dat men niet geduurig met stok en roede in de hand kan