Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIJSG. GODGEL.— J. KANKIKG. 21
Wie heeft, vragen wij, aan deze vogelen dien reislust inge-
geven , terwijl anderen zich altijd in het hetzelve landschap blijven
ophouden?— Wie heeft aan de oijevaars, bij voorbeeld, het land-
schap ontdekt, waarheen zij vertrekken, en dat geen mensch dus
verre heeft kunnen opspeuren ? Wie heeft hen de streek derwaarts
aangewezen, en hen zonder kompas over de onmeetbare zeeën
geleerd over te steken? — Wie heeft hen geleerd een zekeren
dag tot hunne reize te verkiezen, en gezamenlijk te vertrekken,
zodanig dat na dien vastgestelden dag gene agtcrblijvers, gene
zukkelaars cn gene onwüligen gevonden worden ? — Vanwaar
kunnen alle deze wonderbare dingen, die wij in deze trekvogelen
zo zigtbaar gewaar worden, voortkomen, dan van Gods onbe-
paalde raagt en eindelooze wijsheid ?
Wij verzwijgen hier vele andere dingen, die wij in de vogelen,
in hunue veereu en pluimen, in hunnen zang, en in hunne
levenswijze zouden kunnen vertonen. Wij menen, dat wij aan
de reeds gedane vertoningen genoeg hebben, en dat wij met
alle kragt mogen zeggen: Aanschouwt de vogelen des hemels. Aan-
schouw , ó mensch, wie gij zijt, die ogen hebt om te zien, en
verstand hebt om uit het zigtbare uw voordeel te trekken: aan-
schouw de vogelen des hemels, en bemerk, of het uit dezelve
niet zo klaar als de zon blijkt, dat niet anders dan een almag-
tige en alwijze kunstenaar deze dieren kan hebben gevormd en
voortgebragt, en dat'er derhalven een oppermagtig cn oneindig
wijs Wezen is, dat is, een alvermogende en een alwijze God.ïK
Nog voegen wij hier bij een gedeelte uit eene roomsch-katho-
lieke meditatie, op n Ben Lijdende en Stervende Jesus'•<im.Wzx\hs.M&
Antonius Praats (Matth. XXVII : 24), waar hij handelt over de
toegevendheid van Pilatus en zich aldus uitdrukt:
/'De gevoeglijkheid A. A. cn dc toegceventheid zijn twee ge-
zusters , maar niet van eene moeder. De gevoeglijkheid is eene
dochter, of spruitje van de liefde, maar de tocgeeventheid word
doorgaans gebooren uit vreeze of lafhertigheid, zij hebben veele
trekkingen op eikanderen, zo verre dat d' eene al dikw ils word
aangezien voor d' andere; maar zijn zeer ongelijk van aart,
en verschillende in haare uitwerkingen, en voorwerpen, daarze
op werken. De gevoeglijkheid schikt zich naar een ander zonder
kwetzinge van haar gemoed, in zaaken, die goed, en prijsbaar
zijn; de toegceventheid stapt af van haar recht, dikwils met
een' schandelijke krenkinge der regt vaardigheid, tot nadeel van
anderen, en van zich zelve. De gevoeglijkheid is in zeekeren zin
de voestervrouw van haar eige moeder de liefde, die zij koestert