Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 3e tijdvak: 1702--1795.
geleerd, dal zij hare nesten van leem en slijk maken, hetwelke
zij zo vast weten te kneden en te vormen, dat men geweld
moet doen om het te breken ? — Wie heeft haar dit geleerd, dan
de almagtige en alwijze God, die door de minste zijner schep-
zelen wonderen wil werken ?
Wie heeft aan de vogelen geleerd, dat zij hunne eieren moeten
koesteren door hunne eigene natuurlijke warmte, en op dezelve
moeten blijven zitten, hoe genegen zij anderzins tot het vliegen
zijn?— Wie heeft hen onderwezen, dat, terwijl de eene om aas
uitvliegt, de andere ondertusschen de eieren moet warm houden?
Wie heeft hen het juiste getal der dagen geleerd en doen ont-
houden, in welken zij aldus op hunne eieren moeten blijven
broeien? Wie heeft hen geleerd, dat als dit getal der dagen ver-
streken is, zij de eierschalen met den bek moeten openpikken,
opdat de jongen ten voorschijn kunnen komen?
Wie heeft, vragen wij verder, aan alle vogelen de zorg inge-
boezemd, om hunne jongen, nadat zij uitgebroed zijn, te voe-
den en op te queken tot den tijd toe, dat zij zelf in staat zijn
om hun aas te zoeken ? Wie heeft hen die wonderbare voorzig-
tigheid ingedrukt om het aas, dat zij voor hunne jongen gezogt
hebben, in hunne keel te bewaren, zonder hetzelve in te slikken,
maar het aldaar voor te bereiden, en aldus voor de tedere jongen
bequaam te maken ?
Wie heeft daarenboven aan alle vogelen die waakzaamheid,
en dat scherpe toezigt gegeven, waardoor zij zig hoeden voor
de gevaren, aan welke zij zijn bloot gestold ? — Wie heeft, bij
voorbeeld, de ganzen, de entvogelen, en meer andere soorten
van vogelen ingedrukt, dat zij zig veilig in het water mogen
werpen; en aan andere vogelen, dat zij dit niet kunnen doen
zonder hun leven in 't gevaar te brengen ? Men legt zomwijlcn
eieren van eenen entvogel onder een broedsche henne. De kiekens
uitgebroeid zijnde gaan aanstonds te water: de henne staat ver-
baasd over de vermetelheid van hare gemeende jongen : zij word
geweldig bestreden om hen te volgen : zij heeft het gevoeligste
ongeduld, maar niets kan haar eindelijk bewegen om ook te
water te gaan. Vanwaar kan deze waakzaamheid voor de be-
houdenisse voortkomen dan van de almagtige en alwijze hand
des Scheppers ? Maar laten wij eindelijk de ogen eens werpen op
de vogelen, die men trekvogelen noemt, dat is, die zig niet
altijd in eenen en denzelven landstreek ophouden; maar hunne
tijden hebben, op welke zij overkomen, en hunne tijden, op
welke zij vertrekken,