Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIJSG. GODGEL. — J, NANNIKG. 19
keurige en aandagtige oplettendheid verdiende, als hij tot zijne
Leerlingen zeide: Aanschouwt de vogelen des hemels. Inderdaad,
sehoon alle zigthare dingen, zelfs tot het minste bloempje , tot
het minste spruitje en blaadje toe, onze aandagt en opmerking
■waardig zijn, en dienen kunnen om ons de almagt en wijsheid
Gods te verkundigen, zo mogen wij nogthans zeggen, dat de
vogelen daartoe ook op een uitmuntende wijze kunnen verstrekken.
Alle vogelen hebben dezelve ligehaams delen, teweten, vleu-
gelen, poten, snabels, kroppen, etc.; maar hoe verscheiden zijn
dezelve niet in grote, in hoedanigheid, in maakzel, en in ge-
daante ! De vleugelen dienen aan alle vogelen om te vliegen;
maar hoe verscheiden is hunne vlugt niet! — Zommigen vliegen
loom, zommigen zeer snel, zommigen stijgen in de hoogte, en
schijnen de wolken te raken, zommigen zweven langs de aarde,
zommigen houden regte streken, zommigen maken ronden, en
draien zig onophoudelijk. Vanwaar komt deze verscheidenheid der
vlugt, dan van een almagtige en alwijze hand , die om zijn ver-
mogen en wijsheid te tonen deze verscheidene bewegingen heeft
besteld , en deze werktuigen heeft gemaakt.
Alle vogelen maken hunne nesten, om in dezelve hunne eieren
te leggen, en hunne jongen uit te broeien. Maar wie heeft hen
geleerd, dat zij ten dien einde nesten nodig hadden ? "Wie heeft
hen geleerd, hunne nesten bij tijds te bereiden, en daarmee niet
te wachten, tot dat zij hunne eieren zien? "Wie heeft hen geleerd,
hoe zij hunne nesten moesten maken ? — Wat architekt heeft
hen onderwezen, dat zij voor hunne nesten een vaste plaatze
moesten verkiezen, en op een vast fundament moesten bouwen ?
Wie heeft hen ingeboezemd, dat zij het binnenste van hnnne
nesten met dons en wol moesten stofféren, of daartoe eenige
andere zagte stoffen moesten gebruiken om aldus een warme en
zagte kooi voor hunne jongen toe te stellen?
Wie heeft aan yder soort van vogelen het maken van een
bijzonder soort van nesten geleerd, en daartoe bijzondere plaatzen
of op den grond, of in de holen der aarde, of in de hagen,
of in de lage of hoge bomen, of in de huizen of buiten de huizen
der men sehen aangewezen? Wie heeft aan de zwaluwen, daar
meest alle vogelen hunne nesten voor het gezigt der menschen
tragten verborgen te houden, geleerd veilig en vrij tot den mensch
te mogen naderen, en hare nesten voor zijne ogen te maken ,
hem aldus uitnodende om een aanschouwer van hare naarstigheid
en kunst te worden ? Wie heeft de zwaluwen, daar andere vo-
gelen hunne nesten van sprankjes of takjes der bomen vlegten,