Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ié 3e tijdvak : 1702—1795.
Kerkelijke geschillen.
Terwijl de wijsbegeerte verwaarloosd werd , voerden de god-
geleerden een onafgebroken oorlog en verketterden elkander we-
derkeerig. Voetianen, zoo bet beette, streden voor de oude
regtzinnigheid, voor de Synode van Dordrecht, de rorinuliereu
en den Catechismus; Coccejancn voor vrijer onderzoek. Zoowel de
eene als de andere hoofdpartij had daarenboven hare onderdeelen.
Daar kwamen de Lampianen met eene eigene beoefeningsleer bij,
en deze allen hadden weder de Perfectisten en Puriteinen tot
vijanden, en waren ieder op hunne beurt tegen deLutherschen, die
weiuig van zich deden hooren, tegen de Mennonieten en Remon-
stranten, die zeer vooruitgingen, tegen de Hernhutters, die men
kwalijk begreep en tegen de Roomschen, die met de zoogenaamde
Jansenisten slaags waren,en overigens geene groote beteekenis hadden.
Van Brakel. — Hellenhroek. — B. Smjlegeld. — Joh. Bunjan.
Iedere partij bezat haar eigen dogmatiek, maar van alle ge-
schriften, deze min of meer regtzinnige godgeleerdheid betrefTcnde,
en waarvan er vele kernachtig, zaakrijk en levendig geschreven
zijn, worden cr geene meer gelezen, tenzij door ongelettcrden en stijf
gereformeerde personen van onzen tijd. Deze hechten het meest
aan de theologie van Van Brakel, predikant te Rotterdam, H. Hel-
lenhroek , predikant te Rotterdam, en Bernardus Smijtegeld, sedert
1G94 een der geliefdste leeraars te Middelburg.
Uit de puriteinsche school las men voornamelijk, en leest men
nog de werken van Joh. Bunjan; een engelsch dweeper uit de dagen
der britsche republiek. Hij was liefdeprediker te Bedfort en
overleed 1688. Zijn Christen Reize naar ie Eeuwigheid met het
tweede deel Christinnes Reize enz., was in 1716 bij ons te land
reeds voor de twaalfde maal gedrukt, en zoo ging het voort ook
met de overige werken van dezen vermaarden man tot diep in
de 19e eeuw.
A. van Cattenburch.— J. Brieher gen.— C. Westerhaen.—
J. Stinstra. — II. Venema. —
Remonstranten, zoo als A. van Cattenburch, Joannes Driebergen
en Cornelis AVesterbaen, ijverden toen voor min schoolsche schrift-
verklaring in onderlinge verdraagzaamheid, eu vonden, bij veel
tegenstand, nogtans groote voldoening van hun werk.