Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
CLASSISCHE LETTEREN J. MELIS STOKB. 33
Doe namen si den coninc saen,
ende groevene daert hem goet dochte,
so si alreheimelicst mochten.
In 1) can gheweten noch geraden
30 bi wat zaken dat zijt daden;
maer si groevene onder de monde
in een huis t' Hoechoutwoude//.
Op niet min levendige wijze schetst Melis Stoke, in het laatste
boek zijner kronijk, den
Scheepsstrijd tusschen de Vlamingers en Hollanders,
onder Graaf Jan II.
^Dus troeste de jonge man 2)
sine luden toten stride.
Ende men scoet ten selven tide
met LX oestal 3) ende springale; 4)
5 ende bant armborst, 5) weet men wale,
stoeter 6) twee honderd ofte mee.
De pile vloghen, als 't waer snee ;
hier mede scoet men met ghenende. 7)
Doe si quamen so ghchende 8)
10 daer dene partie dander sochte,
dat men denen bogheu mochte
scieten doen in den hoep,
wort den quarelen 0) goeden coep.
Met dusent armborsten of mere,
15 scoet men wel uut graven here,
sonder dat si Mcder scoten.
De pile vloghen , dat si roten 10)
1) In voor ic en^ ontkenning. 2) Jonge man, Graaf Jan II, achttien
jaren oud. 3} Oesial^ werktuig, waarmede men zware pijlen schoot. Oest
o{ ost is veld, oorlog; stal of slelis tuig, zooals driestal ^ Herstal \ derhalve
oestal, oorlogstuig. 4} Springale, het fransche Espringale, een oestal, waar-
mede steenen geworpen werden , die men door een veêr voortdreef,
5) Bant armborst^ hand- en voetbogen. 6) Stoeter, stonden er. 7) Ghenende^
zonder ophouden. 8) Ghehende, nabij. 9) Q^uarelen, vierpuntige pijlen. De
zin is, toen men zoo nabij elkander kwam, dat er kleine bogen konden ge-
bruikt worden,toen vloog er een groot aantal quarelen. 10) Koten, zwermen,
gelederen, vereenigingen; van daar nog de rotten eener compagnie soldaten,
too ook zamenrotten. Ter aangeh. plaatse wordt bedoeld, dat de roten van
pijlen geleken zwermen van bijen te zijn.