Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 3e tijdvak: 1702--1795.
zig in schuilhoeken. De algemeene verwoesting is te akeliger,
de beschouwing te diepzinniger, om het donker vooruitzigt,
't welk veelal eene ontroerende kleinmoedigheid voortbrengt, in-
zonderheid bi] bejaarden ; denkende, dat de natuur niet zal her-
leeven voor hunne verzwakte oogen , schoon zij winterkoorn en
bloembollen in de aarde zien leggen , en , aan de hoornen, de
knoppen reeds ontdekken, die, het volgend jaar, zullen uitbotten
in bladeren en bloeizelen.
Eindelijk , neemt duisternis en koude de overhand, in het ge-
tijde van den Whiter. De zon blijft laag, zelfs midden op den
dag; haare schuine straalen dringen naauwehjks door de vogtige
dampen, — en de logge nevelen der oniwolkte lugt verspreiden
eene graauwe donkerheid. Groot nogtans zijn de wonderen des
oppersten Werkmeesters, in de gedaaute-wisselingen van het wa-
ter, welk, door den Psalmist, aldus worden bezongen (Ps. CXLVII
IG—18): Hij geeft sneeuw als wolle ; hij strooit den rijm als assche; hij
werpt zijn ijs heenen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude ?
Hij zendt zijn woord, en doetze smelten; hij doet zijnen wind waai jen ;
de waaieren vloeijen heenen. De dunne vloeistof stremt, zo dat de
breede wateren verstijfd worden, en de afgronden zig verschuilen.
Bevrozene dampen vallen als stof, in regelmaatige deeltjes, of
kleeveu te samen tot donzige vlokken, die bevallig nederdaalen,
om de boomen des wonds te bevragten met een verblindend wit,
en den mantel des winters, als een eenpaarig dekkleed, te sprei-
den over het barre veld, — met een schitterende zuiverheid, op
welke de schaduwen zig zo scherp afteekenen, in de heldere nag-
ten. — Dan slaapt, zoo 't scliijnt, de noodlijdende natuur, doch,
om, met vernieuwde frisheid, te ontwaaken. De mensch, zo hij
niet gedrulit wordt door armoede of ligchaamskwaalen, is niet
ontbloot van verkwikking, in 't gevreesde jaargetijde. Terwijl hij
de gerieflijkheden zijner wooning leert waardeeren, sterkt de koude
zijne vezelen; de snelle beweeging onderhoudt warmte en gezond-
heid. Zij, die hun geluk doen afhangen van woelige vermaaken ,
die zig niet gewennen tot nuttigen arbeid of beoefeningen des ver-
stands , — zij — kunnen somtijds verlegen worden met de win-
tersche avonden; maar, voor anderen, hebben ook deeze hunne
eigene geneugten. Zulke avonden brengen vrienden bijeen, of de
verspreide huisgenooten tot den gezeUigen haard. Het zittend werk
heeft beeteren voortgang, en bij hetzelve kan de daglooner uit-
rusten. Inzonderheid zijn deze avonden dierbaar voor de bemin-
naars der letteren, — en zij geven in 't gemeen meer gelegenen
tijd tot bezadigde en godvrugtige gedagten. Zonder pijnlijk