Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 3e tijdvak: 1702--1795.
leur , behaaglijkheid van geur en schoonheid van gedaante, — als
eene toegift van dc goedheid des weldaadigen Scheppers. Duizen-
den van gekorvene dieren worden geboren, wien de uitbottende
bladeren tot voedsel moeten dienen, geduurende hun kortstondig
en gedaante-wisselend leven, liet gezang der vogelen roept ons
tot het verheerlijken van den alzegenenden Opperheer. Ploe zijn
ze, door God onderwezen, bezig in het toebereiden vau bekwaame
nesten, in het uitbroeden en opkweeken hunner jongen ! Men ziet
het onbedreven geslagt, onder het geleide der ouderen, schroom-
agtig verschijnen in de onbekende waereld, om lugt en aarde
te bevolken. De losgelatene runderen snuiven den geurigen waas-
sem in, en dartelen in blijden overmoed. — Het hart des men-
schen wordt verheugd, door de eerste zoele dagen, die lust, moed
cn werkzaamheid inboezemen. Arbeidzaame handeu reinigen de ver-
trekken en meubelen, besmeuld door stof, rook en uitwaassemin-
gen; of ze herstellen het vervallene. De verkleumde ouderdom
treedt uit, om de koesterende straalen op te vangen, ziet naar
kenstreepen, die de hoogte der zonne aanwijzen, vergeet de zat-
lieit des levens, en wenscht nog een toevoegsel altans van eenige
maanden. Verzwakten vinden hunne bezwaarnissen gelenigd, en
ontfangen nieuwe kragten. Opmerkzame beschouwers verlustigen
zig in de bloeijcnde natuur, niet slegts als bekoorlijk in zigzelve,
maar ook als rijk in beloften, waardoor de vooruitziende verbeel-
ding de geneugten kan verdubbelen. Zij , wier gemoed in vrede is,
gevoelen, in de stilte, eene drukte van gew^aarwordingen, die
hen overtuigen, dat de Maaker der natuur goedgunstig lust heeft
iu de schuldelooze vermaaken zijner redelijke schepzelen.
De aanvolgende Zomer begunstigt ons met een langduurig
genot van zonnelicht; eerst wijkt de schemering naauwelijks van
den hemel, en de toenemende warmte maakt ons begeerig naar
den adem der zuidewinden, die de hitte des daags verzagten, —
of naar dunne wolken, die het sterke licht kunnen maatigen;
terwijl stille onbewolkte avonden ons kunnen overvoeren in eene
soorte van opgetogenheid. Ka drooge oostewinden, zien wij,
over 't veld, met genoegen, breede, digte, schuinsche straalen
eener graauwe donkerheid, reikende tot den grond, welke ons
den milden regen van verre vertoonen. Doch schielijk-samen-
trekkende wolken, met eene broeijende warmte, vermengen onze
hoop met angstvalligheid. Dan omringt ons onverhoeds het ge-
kletter van enkele droppelen, die loodlijnig nederstorten. Men
wordt verschrikt door het licht des bliksems, en hoort het kra-
kend geluid des donders dikwils wedergalmen. De druppelen wor-