Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
wijsg. godgel. — fr. hemsterhuis. allaeb htjlshoff. 9
Sophyle OU de la Philosophie, onderscheidt zich door grondige
cn diepzinnige gedachten, met de meeste gemakkelijkheid uitge-
drukt. Na zijn dood leerde men hem eerst regt kennen, en bragt
zijne verspreide, veeltijds niet eens opgemerkte stukjens bij ver-
nieuwing te Parijs in het licht.
Allard Hulshoiï daarentegen, een Groninger van geboorte en
predikant bij de Mennonieten te Amsterdam , werkte meer voor
het groote publiek, en leverde zeer bondige en goed gestelde
vertoogen, zooals; Beschouwing der beste Wereld, tegen Leibnitz
en Wolff; over Oods regtmatig Welbehagen, cn Over de dingen
die het heelal uitmaken als niet noodzakelijk aanwezig, maar door
een noodzakelijk Wezen geschapen; de beide laatsten tegen het
Systhtme de la Nature, dat in Frankrijk raet zoo veel welge-
vallen ontvangen was. Hulshoff schroef nog Over het bestaan van
God van voren, en zocht door het vermijden van schoolsche kunst-
termen de noodzakelijkste der wetenschappen meer toegankelijk
te maken voor iedereen.
Als kerkelijk redenaar was hij een der voornaamste van zijn
tijd, wat onderanderen blijken kan uit eene redevoering over
Genes. VIII : 22, waarin de Jaargetijden aldus geschilderd
worden.
Zie hier, hoe hij sprak :
»Wij treden in de Lente , wanneer de zon ons zo veel nadert,
dat de dagen langer worden dan de nagten. Dan valt het licht
wederom op plaatzen , welke de zon dus lange moesten derden,
en 't lugtgewest wordt allengkens doortrokken met eene verkwik-
kende warmte. Be winter, zegt Salomon (Hoogl. II. 11, 12), is
voorbij; de plasregen is over; hij is overgegaan. Be bloemen
worden gezien in den lande; de zangtijd genaakt en de stemme
der tortelduive wordt gehoord in onzen lande. Men ziet de ver-
rijzenis der natuur , en merkt dagelijksche vorderingen in haare
schoonheid. Het zaaisel, geweekt in den schoot der vogtige aarde,
in beweeging gebragt door warmte, schiet de zaadsprank naar
beneden, om te wortelen, en dringt een ander uitspruitsel opwaarts,
't welk zijnen spits door den grond boort, en zig omzigtigbloot-
stelt aan de verzagte lugt. De bruine knoppen zwellen; ze werpen
de schede af, ze barsten open, en men beschouwt een helder
groen schijnsel in het doorzigtig geboomte. Bloeiknoppen ontvou-
wen zig in witte of veelkleurige bladeren, en maaken den boom-
gaard tot een bloemtuin. Bloemen, welke gemaakt zijn, om een
zaad te omzwagtelen, welker maaksel zulke diepten bevat van
onnaspeurlijke wijsheid, — verlustigen ons, door luister van ko-