Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ikleidikg. o
zeer gelet worden op den min gunstigen toestand van eenig
gedeelte der weteusehap of kunst, als wel op de magtige ontwik-
keling der besehaving in haar geheel.
De onderdeelen, die wij zullen behandelen, zijn omtrent dezelfde
als in het vorig tijdvak, te weten:
Proza.
1. Wijsgeeren. — Godgeleerden.
2. Regtsgeleerden, Wis- en Natuurkundigen.
3. Historie- en Politische schrijvers.
4. Taalkundigen.
.5. Romanschrijvers.
Poëzij.
1. Rederijkers en Volkszangers.
2. Psalmdichters en Godsdienstig gezang.
3. Hollaudsehe Dichters.
4. Stichtsche , Overijsselsche, Geldersehe en Friesche Dichters.
.5. Zeeuwsehe Dichters.
0. Dichters in de Spaansche, later OostenrijkseheNederlanden.
pkoza.
Wijsgeeren en Godgeleerden.
H. A. Roëll.
Toen de 18de eeuw aanbrak, stond de bespiegelende wijsbe-
geerte in geringe achting. Balthazar Bekker werd vergeten, cn
Herman Alexander Roëll, vroeger hofprediker der prinses, weduwe
van den friesohen stadhouder Willem Frederik, daarna hoogleer-
aar te Deventer en te Franeker, waar zijne denkbeelden over
het gebruik der rede in de godsdienst zooveel ergernis teweeg
bragten, dat hem van hooger hand het zwijgen werd opge-
legd, 1C91.
In 1704 verkreeg Roëll een theologischen leerstoel te Utrecht,
en werd voortdurend van Cartesianisme verdacht, maar bij zijn
leven niet verder bemoeijelijkt. Hij overleed 1718, waarna zijne
leerstellingen, reeds meermaal door onderscheidene klas.^cn vrr-
•ordeeld, insgelijks aan de leidsche hoogeschool a's hoogst ge-
vaarlijk beschouwd werden.