Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
ende al op den groten yse.
De coninc , stout ende hoech. van prise,
5 voer voren stout ende onvervaert,
daer lii der Yriesen gheware -waert.
Daer hi se diest sach met hopen
liet hi torse 1) tot hem lopen,
of hi hadde ghesijn 2) op 't velt,
10 daer die Yriesen onghetelt
stonden ghescaert na haerre wise.
De coninc waende 3) op den yse
vast ende seeker hebben ghereden.
Alse hi sine lieden was leden, 4)
15 volghende hem niemant, als 't wel sceen,
daer si sedert omme dreven ween,
Alse dus reet de here van prise,
so brac dat orse door den yse;
dat jammer was te siene an ,
20 dat aldus de edelman
t' onghemake was van den live.
Doe quamen de Vriesche kaitive, 5)
die den coninc waren gheveer 6)
twe of dre of lettel meer,
25 ende sloeghene doot al onbekent.
D'ander quamen ommetrent,
ende saghen sine wapene 7) an.
Doe seiden si: //dits een man,
die wel vorbaerSj mag wesen.
30 Doe quam daer een man met desen,
diene kende, ende seide saen : 9)
//Wapene,'/10) wat heb di ghcdaen?
ghi hebt den coninc selve doot.//
Doe dreven si alle rouwe groot.
35 Het moste bliven, het was ghedaen.
1) Torse, H ors, het paard. 2) Ghesijn, geweest. 8) Waetide, meende.
4) Leden, voorbijgegaan, vooruitgetrokken, werkw. lyden, 5) Kaïtieve, ellen-
digen; zie hierboven bladz. 25. Q) Gheveer, nabij. 7) Wapene, 'skonings har-
nas en ander wapentuig van meer dan gew»on maaksel en daarenboven
voorzien van de teekenen zijner waardigheid. 8) Vorhaer of voerlaer, voor-
naam. 9) Saen, terstond. 10) Wapene, gewone kreet van opwekking of ver-
ontwaardiging, letterlijk auxarmes. Veelal wordt niets anders bedoeld dan Jch,
Helaas; zie hier boven bladz. 16,