Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS DER NIEUWE LETTEKEiN.
republiek dek vereesigde nederlanden onder invloed der
fransche lhtteees. oosienrijksche nederlanden bij loe-
nemenden achteruitgang.
III Ttjdcak-. 1702—1795.
Inleiding.
De republiek der Vereenigde Nederlanden bleef een protestant-
sche staat, maar veranderde van regeringsvorm, en verloor lang-
zamerhand haren grooten invloed op de lotgevallen van Europa.
Ook zonder het stadhouderloos tusschenbestuur van 1702—1747
zouden wij, met de toenmalige Engclschen, Frausehen , Oosten-
rijkers en als uit het niet opkomende Pruissen tot naburen, van
dat hooge standpunt zijn afgedaald, waarop de vrijheidsoorlog,
onder Willem I, Maurits en Frederik Hendrik, ons had ge-
plaatst. Een andere Jan de AVitt en zelfs een andere Willem III
zeuden voorzeker niet zoo kleingeestig geregeerd hebben als dc
meeste burger-regenten, die na Heinsius het bestuur in handen
hielden, doch hadden evenmin als deze den terugkeer tot natuur-
lijker toestand kunnen weerhouden.
Aan dien achteruitgang, welke onvermijdelijk was, en waartegen
noch AVillem IV noch Willem V eenig herstel konden aan-
brengen, paarden zich velerlei binnenlandsche verdeeldheden, en
de uitkomst van deze was een volkomen verlies van onafhanke-
lijkheid; zoo treurig als dit tijdvak eindigde, en zoo llaauw als het
hier te land bij veel handel, welvaart en rijkdom gesteld was,
meent men vrij algemeen, dat de 18de eeuw , uit een litterarisch
oogpunt beschouwd, voor ons vaderland insgelijks slechts doornen
geteeld heeft. Wij kuunen nogtans dat gevoelen niet dceleji;