Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
206
2e tijdvak: 1584—1702.
onderwerpen en in den beperkten kring zijner dichterlijke bedrijvig-
heid alleraanmerkelijkst te kort. Een zijner beste en eigenaardigste
dichtstukjens, Tjesck moars Seeaengste genaamd, bragt Bilderdijk
in het Hollandsch over.
8, Vlaamsche en Brah. Dichters in de Sp. Nederlanden.
De voornaamste geleerden cn de beste dichters van België had-
den kort vóór of reeds spoedig na de scheiding hun vaderland
verlaten, en bevonden zich in de Vereenigde gewesten. Zij, die
achterbleven en met alle Zuid-Nederlanders tot den koning van
Spanje eu de R. K, kerk terugkeerden, stonden gelijk met de
middclmatigste in Holland en Zeeland, en waren bf wegstervende
rederijkers, mannen van verouderden stempel, bf wel navolgers
van Cats, en bestrijders dor hervorming en Noord-Nederlandsche
onafhankelijkheid
Van de brabandsche en vlaamsche rederijkers, in hun verval,
hebben wij reeds een paar woorden gezegd, zie bladz. 123;
onder de dichters , die eenigzins verder gingen en uitsluitend in
Antwerpen, Braband en in dc beide Vlaanderen moeten gezocht
worden, zijn de geestelijken de voornaamste, en sommige zelfs
zeer verdienstelijk , het zij om hunne zedelijke strekking, het zij
om hunue eenvoudigheid en populaire vormen. Adr. Poirters, pater
van de orde der Jesuiten, gaf velerlei nuttige schriften in het
licht en onder deze menig dichtbundeltjen, tot bevordering van
deugd en goede zeden Wat er verder van hem en zijne tijd-
genooten zou te zeggen vallen, ligt buiten den kring van de-
zen leiddraad , eu moet in onze Beknopte Geschiedenis der Ne-
derlandsche Letterkunde worden nagezien.