Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
204 2e tijdvak: 1584—1702.
Jan van der Veen.
Haarlem, — Deventer, 1659.
Jan van der Veen, die zieh te Deventer ophield , doch in
Haarlem geboren was, heeft ons een fraai boek nagelaten over
de zonden, verkeerdheden en het onverstand der menschen, in
zinnebeelden ontvouwd, en, naar den oorsprong van alle kwaad,
Adams Appel geheeten. Bij die zinnebeelden door S. Savry uit-
muntend gesneden, geeft de dichter korte en brecdere verklarin-
gen, eenigermate in den zaakrijken en toch wat gerekten trant van
Camphuysen. Hij is echter minder diep en veel omslagtiger, en in
zijne Bruilof ts- en Tjegezangen, ofschoon altijd ernstig en godsdienstig,
toch veelal smakeloos en plat. Zoo als Vondel, zong hij van Grol,
van Wesel, van 's Hertogenbosch, van Maastricht, maar lager
en min dichterlijk van toon. Niet onaardig is intusschen zijne be-
schimping van graaf Jan van Nassau, die den vijand diende,
op het Slaak te kort schoot, en zich door de vlugt moest redden.
Conradus Goddaeus.
Conradus Goddaeus, predikant te Vaessen, en een der fioselaars
onder de doornen, zoo als Hooft hem noemde. In 1656 gaf hij een
bundel rijmlooze Poëzij, maar bedroog zich, toen hij op den titel
deed zetten: nooit voor dezen in Nederdaitsehgezien',im.mexs,rt6A&
Hooft, Huyghens, Brandt, hadden de voetmaten der ouden gevolgd,
en Johan de Brune gaf reeds in 1644 een Psalmboek in genieten
onrijm. Zie hier boven bladz. 202.
Willem Sluiter.
Nede, 1627 — Zwolle, 1673.
Wat Cats voor Holland en Zeeland was, werd Willem Sluiter,
predikant te Eibergenvoor Overijssel; hij leefde in zijne pastorij
als kluizenaar, eu dichtte er stille, vrome, gemoedelijke over-
denkingen en bespiegelingen, die zeer in den smaak vielen, en
waaronder het Buitenleven, de Eibergsehe ZanglustBuitenleven
en het Eenzaam Huis- en Winterleven de voornaamste zijn.
Bij den inval der Munsterschen, in 1665, week Sluiter naar Am-
sterdam, doch kwam spoedig terug, tot dat hij bij het naderen
der Eranschen, in 1672, andermaal de vlugt nam, en kort na de
herstelde orde van zaken te Zwolle overleed,