Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
stichtsche-, ovebijss.- en gelbebsche dichters. 203
6 SticUsche, Overijsselsche en, Geldersche Dichters.
Jonker TSveraert Mey ster en Jodocus van Lodestein.
Jonker Meyster was een utrechtsch dichter, een man van aan-
zien , die zich door zonderlijke geschriften in rijm en onrijm meer
vermaard dan beroemd heeft gemaakt. Uit een litterarisch oog-
punt beschouwd, hebben zijne Poëtische Policy , Kruitteer, Nim-
merdor enz. te weinig verdiensten om daarbij stil te staan.
Jonker Meyster beleed de roomsche godsdienst, en was, zonder
een tegenstander der regering te wezen, geheel geen vriend van
de hervormde kerk , en van alle religie-geschillen afkeerig.
Zijn tijd- en stadgenoot, de utrechtsche predikant Jodocus van
Lodestein, te Delft in 1620 geboren, overleden 1677, gold bij
sommige godgeleerden voor den diepzinnigsten theologant, die
Nederland ooit bezat. Ziju Geestelijker Opwekker, in twaalf pre-
dikatiën , en zijne stichtelijke gezangen, onder den titel van Vit-
spanningen , moeten dat bewijzen, en komen ons voor een zeer
mystiek karakter te bezitten. Een zijner liederen is onder de
Evangelische Gezangen als No. 43 opgenomen.
Arn. Moonen.
Zwolle, 1644. Deventer, 1711.
Arnold Moonen, predikant te Deventer, viel op het herders-
dicht, waarin hij Virgilius navolgde en, wat zijnen tijdgenoo-
ten, wat Bidloo en Rotgans bijzonder behaagde, hij gaf aan
het herdersdicht eene zekere degelijkheid. Voor verdichte minge-
vallen , zooals bij de Italianen en Eranschen, stelde hij iets leer-
rijks, iets stichtelijks in de plaats; doch juist daar mede zag hij
de eigenaardigheden van deze dichtsoort voorbij, en berij rade sleehts
stijve sophistisehe en pedante zamenspraken tusschen overijsselsche
boeren. Hij had echter eene gladde en gemakkelijke versificatie,
bezigde weinig of geen bastaard-woorden, en gold daarom voor
een groot taalkenner.
Boon van Engeland bediende zich"| insgelijks van den vorm
van het herdersdicht, maar zonder naïviteit en gratie.
Wellekens, Vlaming en Schermer sloegen een beteren weg in ;
'' lar zij voornamelijk na 1702 geschreven hebben, zullen wij
later op terugkomen.