Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
200
2e TIJDVAK: 1581—1702.
maar evenwel menig fraai bloempjen vali, uit te lezen, rangsebilc-
ken wij Jan Zoet, Joannes Pluimers, L. Bake, P. Nuyts, Fr.
de Bruine, Cornelis van Halmaele, A. Boot en Govert Bidloo ,
die allen min of meer uitvoerig over Willem III gepoëtiseerd
hebben.
Willem Goedschalk Focqtienhroch, Aernout van Overbeke en
Hendrik Bruno.
Onder de vrolijke en zelfs dartele dichters verdienen Focqnen-
broeh. Van Overbeke en Bruno eene voorname plaats. De laatste,
die het conreotoraat te Hoorn bekleedde, hield zich, ondanks zijne
losse zeden, in zijne bediening staande; hij vertaalde Aq Herders-
kouten van Virgilius, en dat deftig genoeg; doch in zijn Mengel-
moes van verscheide Gedichten, 1666 , was hij minder kiesch en
gaf veel aanstoot.
Aernout van Overbeke, een haagsch regtsgeleerde, schreef om
denzelfden tijd Volgeestige Werken, luimige dichtstukjens, meer
grof dan aardig, in 1696 reeds voor de zesde maal herdrukt. Van
Arnout van Overbeke hebben de Lutherschen eene psalmberijming,
1673, die de vroegere vertaling van Van Haecht vervangen heeft,
en hier boven genoemd is. Overigens beproefde hij zijn fortuin te
Batavia, gaf eene koddige beschrijving van zijn overtogt, en deed
verder niets meer van zich hooren.
Ook Focquenbroch kon het, met eene zeer ongeregelde levenswijze,
te Amsterdam niet uithouden. Hij verbeterde zich te St. George
del Mina, 1666 , en schreef er een paar kluchtige blijspelen: De
Min in 't Lazarushuis, enz. Ondcr zijne overige geschriften is de
Reuzenstrijd, eene vrije navolging van Scarrons Gigantoniachie, wel-
ligt het minst verwerpelijke. Eene parodie op den ^««aew, getiteld:
Eneas in zijn Zondagspak, verdient insgelijks eene vermelding.
Jan Luiken.
Amsterdam, 1649—1712.
Als graveur verwierf Jan Luiken een onsterfelijken roem. Hij
illustreerde de voornaamste werken van zijn tijd, endeed het met
veel geest, en zoo als alleen groote kunstenaars het kunnen
doen. In zijne jeugd was hij een hoogst bevallig minnedichter, en
bragt eene keur van bevallige stukjens, onder den titel van De
Duytsche Lier, aan het licht. Eerlang aan het mijmeren geraakt,
verbeeldde Luiken zich , dat de Heer hem aan het harte verschenen
was, en besloot hij de kunst vaarwel te zeggen en op het geloof
te gaan leven. Van dat uiterste kwam hij nogtans terug. Hij