Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteren. j. v. »1aerlant. 31
L. Vrouw enz., doch zijn overigens van ondergeschikt belang.
Zoowel deze als het Leven, van St. Franciscus , Wapen Marlijn,
Heijmelichede, Spieghel historiael. Lande van Overzee, Wie dat
doghet — en het boek Van den Houte werden in druk uitgegeven.
De overige werken van dezen vruchtbaren dichter, zooals de
Trojaensche Oorlog, Alexanders Yeesten , de Rijmbijbel, dß Bestiaria,
worden alleen in handsch. aangetroffen.
Melis Stoke.
Hollandsehe Rijmkronijk.
Melis Stoke bloeide in het laatst der XIII en in het begin
der XIV eeuw. Hij noemde zich zeiven een' arme en schijnt
dus een onbemiddeld geestelijke geweest te zijn. De Rijmkronijk
der graven van Holland vervaardigde hij deels naar een latijnsch
opstel, in de abdij van Egmond geschreven, deels naar andere
bronnen en berigten van ooggetuigen. Hij gaf dus zijnen tijd- en
landgenooten eene geschiedenis van hun vaderland; want, zeide
hij, het zou eene schande wezen, dat de mensehen, die zich
thans op allerlei zaken en wetenschappen gaan toeleggen, on-
bekend bleven met de schoone daden onzer voorouders. Zij, die
de vruchten plukken van hetgeen vroeger geplant werd, behooren
belang te stellen in alles wat den voormaligen toestand betreft.
Mehs Stoke begint met den val van het romeinsche rijk , en doet
dit vroegere met een paar woorden af; hij is dadelijk aan Pepijn van
Herstal, frankisch hofmeijer, die een oorlog voerde legen Gods viant,
hertog Eadboud van Priesland, en zooals de dichter zegt,
het zwaard van Prankrijk droeg. Wij lezen voorts van Wille-
brordus , van de bekeering tot het christendom, en komen aan
Karei den Groote en de Hollandsehe graven, te beginnen met
Dirk 1.
Over de wijze van behandelen oordeele men uit het volgende
fragment, loopende over den
Dood van Koning Willem 11.
//De coninc voer 1) tote Alcmaere,
ende te Vronen oec daernare,
1) Voer, varen, gaan.