Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hollandsche dichters. j. van broekhuizen. 199
gedichten en treurspelen Johanna OreyVerworpen Huis van Eli,
Be Haagsehe Broedermoord, dragen alle een zeer poleuiischen stem-
pel en zijn bovendien stroef en hard. Zijne Roomsehe Mogenthad
is eeu thans verouderd werk in proza, handelende over Komein-
sche Antiquiteiten. Hij stierf 1692.
Onder al die middelmatigheden was de schilder Joost van Geel
geenszins de minste der broederen. Hoogst ernstig gestemd, schreef
hij Be Gekruiste Christus, eene redevoering, vermoedelijk voor de
rijnsburgsche collegianten ; voorts een dichtstuk De Bloeijende Kerk,
dat, tegen theologische twisten gerigt, rijk aan gedachten is, en
zich door gezond verstand en vredelievende gezindheid bijzonder
gunstig aanbeveelt.
Joan van Broekhuizen.
Amsterdam , 1649 — Amstelveen, 1707.
In het leger vau Willem III en op de vloot van De Ruyter
ontmoeten wij een officier, Joan van Broekhuizen genaamd, die
op wachten en togten altijd een Propertius in den zak had, en
somtijds eenige Carmina dichtte, bijv., liggende voor het eiland
Dominica, den 44 Psalm, met een zeezang, getiteld : Celadon of
Verlangen naar het Vaderland.
Later in Utrecht en Amsterdam garnizoen houdende, gaf lüj
latijnsche gedichten; behalve zijne eigene, die vau Sannazarius,
waarachter die van Heronimus Amaltheus, iu het licht, 1684. Hij
bewerkte tevens Propertius en Tibullus, in 1702 en 1705,
doch zonder zijn naam op den titel verschenen. Ook de wer-
ken vanPalearius gaf hij uit, en schreef voornamelijk in het Latijn.
In het Hollandsch zijn wij hem een paar lieve stukjens
verschuldigd, mede op zijne reizen vervaardigd, als: een Brief
aan ziju vrienden , uit Botbergh gedagteekend. Aan de Moezel —
in Trier geschreven, enz.
Hij schildert, hij is zangerig, maar naar de mode van zijn tijd
meer tceder dan krachtig; zijne herderszangen, waarin Veldman
en Zwaantje handelende personen zijn, vonden eeu weerklank
in het Klagende Zwaantje van jufvrouw Charlotte (bl. 16 van
Br. Gedichten), die in deze arkadische zoetigheid mede een
groot behagen vond, en op bladz. 29 als eene voorname dichteres
bezongen wordt.
Jan Zoet, Joan. Pluimers, L. Bake, P. Nuyts, Fr. de Bruine,
Corn. van Halmaele, Ä. Boot en Govert Bidloo.
Onder de verdere dichters, in wier bundels niets meesterlijks,