Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
196 2e tijdvak: 1684—1702.
noemde dien aangenamen en lustigen foliant: Z)« Wereld.
1644.1)
Pieter de Groot.
Potterdcm. 1615 — Boekenrode bij Haart., 1678.
Even als zijn vader Hugo, was Pieter dc Groot een gemoedelijk
en godsdienstig dichter, en overtrof hem zelfs in warmte en gloed.
Behalve eene fraaije Uitbreiding der Psalmen, leverde hij evenwel
geen enkel werk van beteekenenden omvang; hij bespeelde de lier
slechts tot uitspanning. Eenige welgeslaagde gelegenheids-verzen ,
een Geboortezang op Jezus, de Tevredenheid aan "Westerbaen, en
dergelijke meer bewijzen voor zijn dichterlijken geest.
Bij Westerbaen en G. Brandt stond Pieter de Groot in hoog
aanzien. De wederpartij daarentegen noemde hem een vuil ei,
dat te Loevenstein was uitgebroeid. Onder Frederik Hendrik
en Willem II kon hij derhalve tot geene bediening geraken ;
doch het stadhouderloos bewind , dat toen volgde, verhief hem
tot pensionaris van Amsterdam , later van Rotterdam; verder
werd hij in een paar belangrijke gezantschappen gebruikt,
kwam te Rotterdam in gevaar van zijn leven, en begaf zich
in 1672 eenigen tijd buiten 's lands. Naar 's Gravenhage terugge-
keerd, moest De Groot zich, over zekere gchoudene briefwisseling,
voor den hove van Holland verantwoorden, eene procedure, waarin
Simon van Middelgeest hem bijstond , en die met zijne vrijspraak
eindigde, 1676.
Antonides van der Goes.
Goes, 1647. — Amsterdam, 1684.
Met een regt dichterlijk genie bezong Antonides van der Goes de
groote wapenfeiten van zijn tijd, en wierp eenigen glans op het stad-
houderloos bestuur, 1659. Hij bewerkte vervolgens een ehineesch
onderwerp voor het tooneel, en maakte met die tragische nieu-
wigheid de belangstelling gaande, zoodat zijn TraziY eerlang grooten
opgang maakte. Met een krachtig vers op Chaltam en met de
Bellona aan band, was hij ruim zoo gelukkig en volkomen in het
voetspoor gekomen van Vondel, den grooten meester, die nu 80
jaren oud werd, en een weinig verminderde.
Antonides, toen nog apothekers-bediende te Amsterdam, gaf
vervolgens dc Ystrcom, zijn uitvoerigste en schoonste gedicht.
1) Later versclieiöen malen in 4".