Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hollandsche dichtiks. j. six. j. hz. krül. 195
een treurspel, Parijsche Bruiloft genaamd, en waarvan de Bartho-
lomaeus-naeht het eigentlijke onderwerp is.
Joannes Six van Chandelier.
Amsterdam, 1612.— na 1690.
Anslo bereisde een gedeelte van Italië in gezelschap van Jo-
annes Six van Chandelier, die in het Mengeldicht uitmuntte. Zijne
beste dichtstukjens van die soort zijn: eea. Naar huis Wensch,
eene Schetse va» Venetie, de Amsterdamsche Winter, onder den bran-
denden hemel van het zuiden geschreven. In het vaderland terug-
gekeerd , gaf hij een fraai gedicht tegen den vrede met Engeland,
165i, en zong Van Galen een lied.
Gebrek aan gemakkelijkheid en losheid is in zijne kleine stuk-
jens vooral merkbaar. Zijn Zorgeloos Leven, bijvoorb., is niet zorgeloos
genoeg, en mist vrolijkheid. Zijne Psalmvertahng (zie hierboven bladz.
130) was in zoo verre beter en meer in den aard van zijn karakter.
Joannes Six.
Amsterdam, 1618-.1700.
Terwijl Six van Chandelier voor den handel reisde, zat een ander
Joannes Six rustig te huis. Deze behoorde tot de aanzienlijksteu
van Amsterdam , bekleedde allerlei waardigheden en eerambten,
reed des Zaturdags naar Muiderberg, waar hij zijn buiten had, en
mr. Rembrand van Rijn zijn schilder was.
Behalve Muiderberg, dat hij allezins deftig bezong, gaf Six
reeds iu 1648 een treurspel Medea, in 1657 een blijspel Onschuld,
beide mislukte pogingen, wat de vereischte van een dramatisch ge-
heel betreft, doch ten aanzien van taal en stijl niet onverdien-
stelijk , en zelfs op verscheidene plaatsen dichterhjk en fraai.
Jan Hermamz. Krul.
Amsterdam, 1602 —
Ofschoon voor een ambacht opgeleid, was Krul een deftig, goed
onderwezen en iu de letteren van zijn tijd niet onervaren man. In
den trant van Cats en Heinsius gaf hij zededichten, zooals bijv.
De Minnespiegel der Deugden , voorts Zangrymen, waarin hij een
meester was , Historische Verhalen en tot handhaving
van deugd cn goede zeden, en eindelijk pastorale tooueel-poëzij.
In al die dichtwerken heerseht eene groote zoetvloeijendheid, veel
schildering en waarachtige poëzij, en daarenboven meer smaak en
oordeel, dan men, oppervlakkig beschouwd , zou inzien. Zijne on-
derscheidene werken, afzonderlijk uitgegeven, verzamelde Krul, en