Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
362 2e TIJDVAK : 1584—1702.
Lapt uit, dat niet en sluit, of niet en luid zoo 't hoort ;
Als soberheid verhuist, zoo moet ook sehaemte voort.
Vryheid.
't Opreeht gemoed is vry is zalig en verheven;
Het onopregt is slaef, ook midden in 't bevel.
De deugd alleen, de deugd doet vryen vrolijk leven:
Hy leeft, gelijk hy wil, die niet en wil als wel.
Van masten diene ik niy te lande en op de baf en;
Op masten houde ik stand, met masten vlot en vlug
Voer ik den oesteroogst en al des werelds waren
Mijn Amstel in den mond, mijn Dam op zynen rug.
Nu zeg wat masten ziju 't, die meest mijn welvaart styven,
Die onder de aerde staen of boven 't water dryven.
't Stadshuis van. Amsterdam.
Indien ik, vreemdeling! wat breed loop in uwe oogen,
Betigt my niet daerom zoo straks van overdaed;
Maar snuffel Amsterdam van straet eens deur tot straet ,
En leg dan mijn sieraed eens tegen zijn vermogen:
Ik wedde, dat ghy dit nog zwaarder vindt dan dat.
En staende voets herroept uw oordeel als ligtvaerdig.
En uitroept ongeveinsd: 't Een is hier 't, ander waerdig ,
De stad een zulk stadshuis, 't stadshuis een zulke stad.
S:
Vooral zijn zedekundig gediehtjen onder den titel: Te vroeg
Ontluikende Bloeme, munt door bevallige voorstelhng en nuttige
strekking uit. Zie hier deze kleiue en tevens nuttige bespiegeling :
Te vroeg Opluiiende Bloeme.
Teer bloemeke, zie wat ghy doet,
Ghy durft het al te ontydig wagen;
April heeft ooek zijn' wintervlagen.
En gheeft nogh wel een' witten hoed.
Ghy geeft u al te vaerdig bloot;
Daer kan nogh wat ontslaen van 't noorden ,
't Welk quetsen kan, ja gants vermoorden
Uw geestig wit en aerdig root.
Beklagen zult ghy noch misschien.
Dat ghy op de eerste lenteliefde