Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hollandsche dichtees. j. de deckee. 191
onder de merkwaardigste voortbrengselen van dat tijdvak moeten
genoemd worden.
Een paar zijner puntdichten laten wij hier volgen :
Waarnaar met zijn Oeldpot.
Rust Waarnaar in dit graf ? neen! want hij vloekt en scheldt,
Om dat hij in zijn pot niet liggen mach bij 't geldt,
Waarom laat hera de doodt niet bij zijn schatten waken ?
Hij zou air andere dooi, door 't tellen wakker maken.
U. M. V. H.
Gij roemt op d'oudtheit van uw stam als een die zot is,
't Is waar , uw stam is oudt, zoo oudt dat z'al verrot is.
Wat gij zijt weet ik niet, maar dit wordt veel gehoort:
Een stam die oudt is brengt nooit goede vruchten voort.
Jeremiaa Be Becker.
Dordrecht, 1506. — Lmsterdam.
De Decker was een waarachtig poëet, een nerigdoend burger
Ie Amsterdam, buiten aanzienlijke betrekking en zwoegende voor
hst dagelijksch brood.
De Decker had een vroom, maar volstrekt geen dweep-
achtig gemoed; hij was in zijn stand te vreden, en hield zich ,
wat kerkelijke aangelegenheden betreft, bij de gematigden onder
de gereformeerden, vereerende zoowel Huyghens als Westerbaen,
:oowel Grotius als Sluiter.
Met Vondel zien wij hem in geene aanraking komen, zoo
veel te meer met Cats , die hem, om de zedelijke strekking zijner
poëzij, boven allen dierbaar was.
De Decker streefde naar het zelfde doel, maar geenszins op
dezelfde wijs. Hij was krachtiger en stouter, en hoezeer minder
uitvoerig, toch ruim zoo schilderachtig als de wijze zanger van
Zorgvliet.
In zijne puntdichten had hij eeidge overeenkomst met Huyghens ,
maar verviel niet zoo gemakkelijk in het gekunstelde, veel min
in het platte of onvoegelijke.
Men oordeele :
Tegen de Gulzigheid.
Zoo wie zich by den drank van onmaet laat verwinnen.
Blijft van zijn tong geen voogd, geen meester van zijn zinnen.