Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
190 2e iiJDVAK: 1584—1702.
Ook in het bijsehrift en in den lierzang streefde hij Roemer
Visscher en Vondel op zijde. Men zie , onder anderen, Lof van. de
Armoed en van den Rijkdom, twee zijner uitvoerigste dichtstukken ,
eenigermate in humoristischen trant.
Jan Vos.
Amsterdam omstreeks 1620—1667.
Jan Vos, een glazenmaker te Amsterdam, was een man van
genie, maar woest, toomeloos, onbeschaafd, vol tegenstrijdigheden
en wansmaak. In 1641 trad hij op met Aran en Titus, een
half romantisch, half classisch treurspel, dat geheel Amsterdam
in vervoering bragt en Barlaeus deed uitroepen:
»Rijst Sophocles weêr op ? Stampt Aeschylus weêr hier 'i
Of maeckt Euripides dat ongewoon getier?
Neen, 't is een ambachtsman, een ongeletterd gast,
Die nu de gantsche rey van Helicon verrast.
Die nooit gezeten heeft aen grieksehe of roomsche disch,
Wijst nu de wereld aen wat dat een treurspel is.»
Inderdaad, bij zeer veel gebreken, die ook Barlaeus moeten
gehinderd hebben, is de Aran en Titus voortreffelijk van vers-
bouw , heeft een goeden dramatischen knoop, veel handeling, en
houdt de belangstelling tot den einde toe gaande.
Een tweede treurspel, Medea, dat toen volgde, bezit eenigermate
dezelfde verdiensten, maar valt tevens nog meer in het overdre-
vene en gezwollene, en is veeleer eene monsterachtige moordge-
schiedenis dan eene tragoedie, zoo als de classici dit verlangden.
Vos stelde zich over het classisehe heen, en spotte met de
voorschriften der Ouden. Hij verwierp ze allen, en ging dus in
in zijnen ijver veel verder dan hij wezen wilde, veel verder dan
Schakespaer, dien hij zocht te evenaren.
Een kluchtspel, Oene, dat hij vervolgens voortbragt, kwetst de
zeden en is geen aandacht waardig. Eene menigte Mengeldichten
daarentegen vloeijen over van schoone en dikwijls verhevene ge-
dachten. Vooral na 1649, toen hij den moord van Karei I be-
zong, gaf Vos eene reeks van vaderlandsche dichtstukken, die
nu eens den zeekrijg van 1653, dan eens den vrede van 1654,
voorts de inwijding van het stadhuis, en zoo vervolgens alle
hoofdgebeurtenissen der stadhouderlooze regering ten onderwerp
hebben, en ondanks het gezochte en snoevende, dat hen ontsiert.