Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
ia 't herte stekeu metten spere?
't Lant daer hi sijn bloet in seiet
gaet al te qniste , als men siet.
Lacy daer en is ghene were
daer hout dat Saraeijnsche dietl)
die kereken onder sinen spiet
daer neder, ende doet haer groet onere,
ende dien dunkents min no mere.»
De kerk wordt beroofd, het hart der christenen is van steen,
men heeft zijn God vergoten. Men leeft in overdaad, de schrome-
lijke moord, door de Sarraoenen op de vromen te St. Jeand'Acre
gepleegd, wordt niet gewroken en zoo gaat het voort.— Hoe zou
het ook beter wezen ; de kerk, die het hoofd is van Kerstijuheden—,
is gelijk aan een dronken monnik de beenen faelieren— de meten mede.
/'Scaloheit heeft die provende groet,
Diviniteit 2) gaet om broet,
dit siet men nu alle daghen.
Keroke clach, du heves noet,
dine vinds in desen wederstoet
niewer ghenen vrient noch maghen.
Elc ontdoet wel sinen schoet
jeghen dijn rente, maer si sijn bloet
te wederstaen die slaghen.»
Ja, zoover is de wereld verbasterd, dat Christus geen vrien-
den zou hebben, al verscheen hij andermaal op de wereld; zoo hij nog-
maals zijn bloed kwam storten, daar waar hij vroeger het menschdom
verloste, men zou zich de moeite niet geven om derwaarts heen
te zien. Maar wij breken af, en raden een ieder ook de groote
vereerders der middeleeuwsche katholiciteit, om zoo merkwaardig
een dichtstuk in zijn geheel te lezen en goed te overdenken.
Van den Houte en eenige kleinere dichtwerken.
Het boek Van den Houte is eene christelijke legende betreffende
het kruishout, waaraan de Zaligmaker stierf, en dat gegroeid zoude
zijn uit een pit van den appel, waardoor de zonde in de wereld kwam.
Andere kleinere dichtwerken van Maerlant hebben mede een
stichtelijk doel, bijv. de Clausule van der bible, Besputatie van om
1) Diel, volk. 3) Dioimleit, godgeleerdheid.