Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
188 2e tijdvak: 1684—1702.
boven alle aanmerkingen der eritiek verheven , en kwam tot een
staat van verwaandheid, die hem volkomen bedierf.
Ofsehoon doorgaans dartel en grof, was Bredero nogtans geen
onzedelijk menseh. Hij had zelfs eene zeer ernstige zijde, en slaagde in
deftige en stichtelijke poëzij soms bij uitnemendheid goed, getuige
zijn
Nieuwjaers-liedt.
Het jaer wert nieu, de tijd is oudt,
't Gemeeue volck vermeniehvout:
De werelt was beschreven.
Dat yder in zijn eyghen stat
Souw van zijn hooft en van zijn schat
Den keyser schatting gheven.
Joseph treckt op na Bethlehem
De swangre maghet neffens hem:
Maer alsser zijn gekomen,
De huyzen waren soo beset
Men vant er bulster noch te bedt
Het was al inghenomen,
Van weyts en van vermoghen lien,
Die overal zijn seer ontsien.
En willigh inghelaten.
Maer Godes vrient en trouwe knecht.
Om zijn aen-sien van buyten slecht.
Die sluyt men op ter straten,
Verdolen iu haer lusten.
De Heer des hemels wert gebaert
En vindt hier leyder! op der aerd'
Gheen plaets daer hy magh rusten.
Als in een oudt verlaten schuur,
Helaes, zijn menschheyt viel hem suur;
Dies hem de Eng'len loven.
Maer siet eens wat een goedigheyt,
De Heer komt in ootmoedigheyt
Selfs uyt zijn troon van boven.
Dees bootschap was uauwlicks vertelt
De swerte herders op het veldt.
Of sy lieten haer haven.