Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
186 2e TIJDVAK : 1584—1702.
Fan 't Geldt.
't Kost moeyte meesten tijd, eer men dat geld vergaere ,
Dan geeft het sorg en vrees om dat men 'twel bewaere,
En als 't verloeren word, dan gaet het aen het hert,
En baert in het gemoet onlijdelyeke smert.
Iek achten dat een man, geluckig is te gissen.
Die 't sonder moeite krijght en souder pijn can missen.
Van 't Hof.
Wel saeligh is de man, die by sich selven leeft,
Die staet noch dienst iu 't Hof by groote princen heeft,
Gelooft den geenen die het hebben ondersocht,
De felle blixem komt van boven uyt de locht.
Later bezong hij alle groote aangelegenheden in kerk en staat, ver-
taalde Erasmus Lof der Zotheid, Yirgilius Aenéis, ïerentius Blijspelen,
berijmde de Psalmen, twistte met Vondel over de Altaer Geheime-
nissen, bleef de remonstrantsche partij aankleven, gaf eene dich-
terlijke beschrijving van Ockenburg, waar hij, even als Hooft
op den huize Muiden, van eene geleerde hof houding omgeven was,
cn tot iu hoogen ouderdom de letteren bleef beoefenen.
SamuU Coster. — Suffr. Sextinus. — Gjsb. Eogendorp.
Amst. Schouwburg.
Terwijl Hooft en Vondel zich als tooneeldichters ontwikkeldeu,
en Grotius, Heinsius en Barlaeus het classicisme met al hun ver-
mogen ter harte namen, bleven de rederijkets niet achterlijk.
Zij zochten insgelijks den middeleeuwschen trant op te geven ,
en streefden vooral in het vak der dramatische poëzij naar meer-
dere volmaking. Dan de geest des tijds was hun niet gunstig,
en de reformatie, die nu althans geen steun van rederijkers meer
uoodig had, veroordeelde hun werk als wereldsche uitspaiming.
In Amsterdam alleen behielden de hollandsehe en vlaamsche kamers
eene zekere beteekenis. Die van den Eglantier, in Liefde Bloeijende,
deden vervolgens een stap voorwaarts; zij speelden eenigen tijd
voor het publiek, eu gaven, om te meer belangstelling te verwekken,
de bate aan het Oude-Mannenhuis.
Een der medeleden, te weten Dr. Samuel Coster, kwam voorts
op het gelukkig denkbeeld, om, afgescheiden van de kamer, waarin
men het veeltijds oneens was, eene bijzondere dramatische inrigting
daar te stellen, die hij dc Academie noemde, en als eene leerschool