Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHIEES. J. -WESTEKBAEN. 185
Jacoh Westerbaen.
'sGravenhage 1591. — Oelcenburg, 1670.
Tijdens de synode van Dordrecht studeerde Jacob Westerbaen
in het Staten-collegie te Leiden, maar had er bij Vossius , Bar-
laeus en Episcopius eene sterke overhelling tot heterodoxe mee-
ningen gekregen, en werd dus , even als zijne meesters, aan de
deur gezet. Van de godgeleerdheid ging hij tot de geneeskunst
over, en praktiseerde eenigen tijd in zijne geboortestad, waar hij
met de weduwe van Reinier van Oldenbameveld in den echt
trad, en nu als heer van Brandwijk en Gybeland op eengrooter
voet ging leven, 1625.
Toen Westerbaen huwde, was hij door eene vertaling van
Janus Secandus, en bovendien door verscheidene kleine minnne-
dichtjens, epigrammen en satiren,reeds gunstig bekend; bijvoorb.
door de volgende:
Aen yemand.
Hebt ghy geen waeter t'huys, wilt diep en dieper delven.
Ziet wat ghy vinden kunt en hebben by u selven;
Versoeckt het al, eer ghy by uw gebuyren gaet.
Komt ghy te kort; besnoeyt eu minder uwen staet,
Soeckt bystand by u selfs door zuynigen en spaeren,
Eer ghy oni hulpe gaet by vuyle woeckenaeren.
Aen lieven.
Ghy seght, om het geloof so most iek uyt de stad ,
Maer lieve, 't was om dat ghy geen geloof en had.
Aen Marijn.
Marijn, ghy kent alom de kusten en de stranden,
Ghy hebt gereyst, gerotst, door verr' en vreemde landen,
TJlissis doolingen, die weet ghy op eene draadt,
Maer 't thuys en weet ghy niet wat datter ommegaet.
Onderscheit van Dieven.
Men hangt een kleynen dief, een grooten laet men loopen.
Die veel gegrabbelt heeft, die weet zich vry te koopen,
Die yemants huys besteelt, die boet het met sijn keel,
En die het land berooft, die kleedt sich in fluweel.