Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
354 2e TIJDVAK : 1584—1702.
Onder spel van zang en fluitje,
Vat een buy in 't zeil van 't schuitje:
Mit sloegh 't om: zy riep in noot.
Hy omarmde Dianiertje,
En kreet: water, blusch geen viertje,
Dronck met haer een zoete doot.
Anna en Maria Tesselschade Visscher.
1584—1651.
Anna en Maria Tesselschade, dochters van Roemer Vis-
scher, 1) de eerste 1584, de andere tien jaren later geboren,
ontvingen beide eene meer litterarische opvoeding, dan men toen
gewoon was aan hoUandsche meisjens te geven; zij lazen vreemde
talen, beoefenden de poëzij, boetseerden, schilderden, sneden op
glas, speelden harp en klavier, zongen voortreffelijk, en werden
door Heinsius, Cats en Huyghens, door Barlaeus, Hooft, Huig
de Groot en anderen ten hoogste gewaardeerd. Wat zij als dich-
teressen voortbragten, betreft schier uitsluitend het litterarisch ver-
keer met hare beroemdste tijdgenooten. Anna evenwel schreef
nog de Roemster van den Amstel, en bragt de Christelijke Zinne-
heelden van Georgette de Montenay in het Nederlandsch over.
Maria vertaalde het bevrijd Jerusalem van Tasso , dat echter niet
gedrukt is.
Na den dood van haar vader traden beide in den echt: Anna
met Van Wesel te Dordrecht, Tesselschade met AUard Crombalch,
met wien zij in den Hout te Alkmaar een Belvedere bewoonde.
Eerlang weduwe . stonden Huyghens, Barlaeus eu zelfs Vondel
naar hare hand. Dan vergeefs; zij wees ze allen ai. Wat later
had zij het ongeluk aan een oog gekwetst te worden , en werd
aan de linkerzijde blind.
Zij bleef evenwel eene vrouw van letteren; zij stond voortdu-
rend in drukke briefwisseling met onderscheiden dichters, en be-
zong, nog kort vóór haar dood, den vrede van Munster.
Ook Anna was intussehen weduwe geworden, en leefde nog
eenigen tijd te Dordrecht, voorts te Leiden, waar zij zich voor
de opvoeding barer kinderen ging vestigen, en hare aankomst
in de academiestad met een dichterlijk schrijven aan burgemees-
ter en professoren te kennen gaf.
1) Voor eenigen tijd is men' eene derde doeliter van Eoemer , genaamd
Geertruida Yissclier, op het spoor gekomen. Zij was gehuwd raet Nieolaas
van Buyl, onderschout te Amsterdam, maar zoo 't schijnt geen dichteres.