Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
352 2e TIJDVAK : 1584—1702.
Laurens Reael.
Amsterdam, 1583—1637.
Tot deu vriendenkring van Hooft belioorde Laurens Reael,
een man van veel wijsheid, studie en ondervinding, die als gouver-
neur van Indië belangrijke diensten aan het vaderland bewees,
doeh in 1619 reeds terug kwam, en zich toen met litterarische
aangelegenheden onledig hield. Een klein boekjen over de Mag-
neetkracht , eenige aanteekeningen, als: Raadgeving voor hen, die
naar de Indïé gaan, en eenige verspreide gedichten, vormen
echter geheel den letterschat, dien hij ons naliet. Eene Bruilofts-
vraag en eene Maagdeklacht, de laatste naar Janus Secundus,
zoo ook Bianier en Koridon, onder de gedichten van Vondel
opgenomen, onderscheiden zich door zangerige zoetvloeijendheid.
Overigens was Reael meer staatsman dan dichter; maar, als een
warm aanhanger der remonstrantsche partij, mengde hij zich
in den paskwiUen-oorlog tegen de orthodoxen, en schreef onder
anderen eene zekere beschimping, beginnende met de woorden:
01 is de mensch Eilacie, en gold daarmede voor een uitstekend
vernuft.
Dianier en Koridon verdient hier eene plaats.
Dianier roeide in een schuitje
Met haer keeltjen onder 't fluitjen
Van haar vryer Koridon.
Doris kroost met natte pruicken.
Flux quam van den gront opduicken.
En zich bakren in de zon.
Na veel zingens decs gelieven,
Beurt om beurt een liedt aenhieveu,
Liedije, zonder wederga.
Zy prees 't vryen , hy het huwen:
d'Een wou vryen , d'ander schuwen,
Zy zong voor, en hy peep na.
Dia. Maegden die den rey versieren
Zijn als Fehns lauwerieren,
Maegden groeyen als de palm
AVat zijn vryers woorden heden ,
Hun beloften, en hun beden.
Meer als krachteloose galm?