Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classbche lettebeh. j. vak maeblast. 29
»van alle roemschen keyseren mede,
van alle pauesen van der stede,
van philosophen van poëten,
van vrayen ende van valschen profeten
al neder toter coemst des Heren»
Derhalve tot Christus geboorte. — Maar van daar gaat de schrijver
verder, behandelt de vervolgingen, waaraan de eerste Christenen ten
doel stonden, de daden van Constantijn, die daaraan een einde
maakten, en verder in het algemeen
ïhoe die werelt hare dingen
gehandelt heeft tote onsen tiden.»
Die behandeling is nogtans meer kronijkmatig dan historisch
en veel eer om de wijze van opvatting, dan om de naauwkeurig-
heid der medegedeelde feiten belangrijk.
Wie dat doghet heeft vereoren en
Van den Lande van Overzee
In beide deze dichtstukjens, welligt de meest poëtische, die
Maerlant schreef, berispt hij de gebreken en onzedelijke levens-
wijze der geestelijken van zijn' tijd. Waar hij zijne oogen wendt,
ziet hij verbastering, geldgierigheid en ontucht. Verscheen hier
de duivel, om de meest liederUjke priesters op te zoeken, voor-
zeker er zouden er geen vier overblijven. Dat thema wordt door
Maerlant in zijn zoogenaamd hekeldicht: Wie dat doghet enz., in
vele bijzonderheden ontwikkeld en vervolgd in de jammerklagt
over den Lande van Overzee, waaronder bij de onde schrijvers
steeds Palaestina verstaan wordt. Vroeger toog men met duizend-
tallen daar heen, om het heilige land , dat der kerke toekomt (?),
te bevrijden; doch thans is die ijver verflaauwd; prinsen en
koningen zijn onverschillig geworden; prelaten zoeken gemak en
weelde, en zoo gaan de heilige plaatsen verloren, waar wij goed
en bloed voor moesten overhebben.
//Kersten man want 's di ghesciet
slaepstu, hoe ! ne dienstu niet
Jhesum Christum , dincn Here?
Peinst, doghede hi door di verdriet
doe hi hem vangen ende erucen liet,,