Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
178 2e TIJDVAK : 1584—1702.
met één woord, een sehat van levenswijsheid en historiekennis,
op de meest eenvoudige, onderhoudende en leerzame wijze verteld.
Uit den Spiegel van Ouden en Nieuwen Tijd sehrijven wij het
volgende af:
Beter hy den TJyl geseten, als met een Volck gevlogen.
Hoort eens, vrijsters! hoort gesellen,
(Want het gaet u beiden aen)
Ick moet u een streeck vertellen.
Die ick onlanghs heb verstaen.
Tweederhande jonge lieden,
Quamen, met geUjke vlijt,
Hare min en trouwe bieden,
Aen een vrijster onser tijt.
D'eerste scheen een groote joncker,
Hy droegh pluymen op den hoet,
Maer het was een rechte proncker^
Als er heden menigh doet:
D'ander was een goet geselle.
Niet te pragtigh of te breet.
Schapen hadt hy op de stelle.
Efter gingh hy slecht gekleet.
D'eerst was vol van soete grillen.
Dan hy quiste wat te veel:
D'ander, niet gesint te spillen,
Hielt de panne by de steel,
't Meisje, dat de grage gasten.
Meer als met geraeenen praet,
Sagh nae haar wel happigh tasten.
Nam het stuck in haer beraet:
Maer hoe sy het overleyde.
Van het eerste tot het lest,
Wat haer d'een of d'ander seyde,
Hoofs eu mooy dat dacht haer best.
Dat hadt haer de ziel ontstolen.
Dat verhief sy boven al.
Sy wou met den ruiter dolen,
Hoe het is of worden zal.
D'ander met sijn koele zeden,
Docht haer tam en al te stil.
Want sy spraek met klare reden:
't Is een Lantser, dien ick wil.