Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
176 2e TIJDVAK : 1584—1702.
Aen spyse daer de dood een tand heeft ingebroekt;
Wat maeok iek voor gebaer ? ontstel ick ray van buyten ,
Ontsteeek iek raijn gemoed, wierp iok dien man met kluyten,
Schend ick hem raet verwijt, wensoh ick hera erger quaed
Dan 't geen hy eten will, dan daer hy henen gaet,
Haet ick hem om sijn doen, vloeck ick hera om sijn dwaelen ?
Dat ly den hemel niet: Ik tracht hem af te haelen,
Ick toon hem sijn gevaer; ick wijs' hem 't beter pad
Met alll' mijn Redens macht; soo hy se niet en vatt,
lek sucht hem droevigh naer , ick wensch hera beter oogen,
lek straff hem raet niet raeer als brocderliek raeedoogen ,
lek doe hem wat ik wouw dat ray gebeuren kond',
Wanneer een broeder my een stall-licht volgen vond;
God roep ick tot sijn hulp ; God die my heelt bevolen
Mijn vyand wel te doen: want selver soud' ick dolen
En iu den doncker gaeu, gund ick mijn naesten quaed.
En sultte sijnellend met christeloozen haet.//
Eene volledige uitgave van Huyghens nederlandsehe dichtwerken
zag onder den titel van Korenbloemen, het licht, en bevat 27 boe-
ken, in 2 deelen gesplitst.
Eene kleinere uitgave, door Bilderdijk verzorgd , is bijzonder
bruikbaar en van fraaije aanteekeningen voorzien.
Jaeob Cats.
Boutcershaven 1577. — 'sOravenhage 1660.
Emblemata, Maegdenplicht, Self strijt, Mannel. Achtbaerheit, Comeet
en Synode van 1618, Houwelijk.
De volksdichter bij uitnemendheid was Jaeob Cats,, een man
van zeer orthodox gereforraeerde beginselen, maar zonder eenige
secte-haat, vredelievend eu beminnelijk, en wiens achtbaar boek
voorheen eene plaats had naast den bijbel, en in ieder deftig
huishouden werd aangetroffen.
Cats kreeg de eerste aanleiding tot de dichtkunst van een
vlaamsch jongeling; want zijn latijnsche meester te Zierikzee
en was niet van de kunst. Voorts te Leiden studerende, werd hij
met de schoonheden der classische poëzij bekend gemaakt, las
oudere en nieuwere schrijvers, had een groot behagen in het
Grieksch en gevoelde zich dichter tc zijn.
Met Homerus voor zich, scheen het hem toe:
ook verzen maken kon.