Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nOLLANDSCHE DICHTERS. C. HUYGHENS. 175
(Die wetten sehrijv' ik voor) iek ban den heelen Haegh
Met al sijn aehter-klapp ; iek bann de vuyle plaegh
Van looze pleitery; iek bann d' onstuymigheden
Van overheerigh volck in ongeruste steden,
Den nieuwen overgangh; iek ban het bits vermaen
Van kercken-spertelingh: Staet uyt, Arminiaen,
Die op den Gomarist uw tanden meent te slypen,
£n staet uyt, Gomarist die deesen meent te grypen
En krabben d' oude roov' van 't seer van Achttien op;
All' die u sulcken gall voelt steken in den kropp,
lek bid u, staet van verr , en laet de vuyle luchten
Van suleke poelen hier d' onnoosele geruchten
Van beter onderhout niet smetten met verdriet:
Vergalt ons eenigheit met sulcken Alsem niet.
In 't drucke van den Haegh verdragen wy 't by tyden,
En draegen met geduld all' dat men daer moet lyden ,
En staen ons poos te roer, en vinden in 't krackeel,
Wel tegens heugh en meugh, ons ongezochte deel,
En sien ons nieuwen haet voor ouden dienst bestellen.
En met gerockten vloeck voor vrome meeningh quellen.
Hier zijn w' op Hof wij ek schouw van al dat Hooft en Haeght,
En al dien d' onvre' lust en dien de vré mishaeght,
Mishaeght ons broederschap , die zonder Eeck en Alsem
Naer waerheit en niet meer , der zielen eigen Balsem
Door soete wegen spoort, en houdt geen ondersoek
Haer moeyie weerder dan Gods een en ander Boeck.»
Huyghens was goed gereformeerd en hechtte veel gewicht aan
zijne godsdienstige overtuiging; — nogtans zegt hij:
. . .....»Ick haet mijn broeder niet,
Omdat ik liever groen, hy liever purper siet:
't En is geen mensehen werek , 't zijn stege beest'lickheden,
Eens anders met geweld te binden aen mijn reden,
En maken plotsehck een vyand van een vrind,
Omdat hy sijn geloof in 't myne niet en vindt.
Omdat hy niet en voelt dat iek meen wel te voelen.
Laegh dat vuyl over boord, wat waerd' er min te woelen ,
Wat waerd' er min gespookt, wat waerd' er min gedruys.
Wat waerd' er koele kalmt' in kerek , in huys en kluys!
Om alles in een woord van kort beslagh te knoopen,
Vind iek mijn evenmensch het toe-pad mis te loopen,
Den rywegh in te slaen; of sien iek hem verlockt