Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 2e TIJDVAK : 1584—1702.
om thans met genoegen gelezen te worden, eene doorloopende toe-
lichting behoeft.
Uit de Snel- en Puntdichten, waarin Huyghens voornamelijk
heeft uitgemunt, nemen wij er enkele over.
Goudsmid.
't Is al goud, wat er blinkt tot mynent; maer in schijn.
En inderdaed niet al. Leert u hier aen gewennen
Der menschen uiterlijk en innerlijk te kennen;
Daer schijnt er veel door goud, die maer verguld en zijn.
Krachtige baden.
Rynier is met sijn stramme leden
Naer Akens baden toegereden,
Daer heeft hy geld en zael en peerd ^
In alle vrolickheit verteerd.
Siet wat de wateren vermogen:
Hy is te paerd na't Bad getogen
En op sijn voeten weergekeerd.
Hopman Dirk.
Sy liegen 't die verklaeren
Dat Dirk geen hert en heeft,
In allerlei gevaeren
Gevoelt hy dat het leeft,
En als de popelblaeren
Van 't minste windje beeft.
Conscientie.
Gelijck een yeder mensch sijn sinnetje sijn wensje,
Sijn eigen lustjen heeft,
Daer na hy gaerne leeft,
Soo heeft oock elke mensch een eigene conscientie;
Dus preekten iek Matthijs. Hoe sei' hy, elck mensch één ?
Soo heeft er iemand twee, want iek en hebb' er geen.
Om ook eene proeve van meer ernstige poëzij mede te deelen,
laten wij hier eenige regelen volgen, betreffende den verdraagzameu
toon, dien Huyghens op zijn geliefd buitenverblijf, ten aanzien
van andersdenkenden, in acht nam.
»Het gemeliek verhael van staetsche vodderyen
Van werelds werringen cn meen ick niet te lyen;